Omadacycline

Werkzame stof
Omadacycline
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Bacteriele infecties
Uitgebreide indicatie
Behandeling van infecties zoals huidinfectie (acute bacterial skin and skin structure infections (ABSSSI)); pneumonie (community-acquired bacterial pneumonia (CABP)) en mogelijk ook urineweginfectie. Breedspectrum antibioticum vooral bij verdenking van resistente infecties (huid/weke delen, long, urineweg).

1. Product

Merknaam
Nuzyra
Fabrikant
Paratek
Werkingsmechanisme
Antibioticum
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Omdacycline is een breedspectrum antibioticum en behoort tot de aminomethylcyclines subklasse van de tetracyclinen. Naast tablet ook beschikbaar middels intraveneus infuus. Intramurale start, extramurale uitbehandeling.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Oktober 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Teruggetrokken
Aanvullende opmerkingen
Registratieaanvraag teruggetrokken in oktober 2019 vanwege de bedrijfsstrategie.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Alternatief voor chinolonen zoals bijvoorbeeld moxifloxacine en levofloxacine.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Zal in de toekomst mogelijk ingezet worden als alternatief voor huidige behandelopties. Omadacycline is positief ontvangen het heeft als voordeel onder andere dat er weinig bijwerkingen door optreden en weinig interacties ontstaan met andere geneesmiddelen. Daarnaast is er door de FDA een waarschuwing afgegeven tegen het gebruik van chinolonen.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
100 mg en 200 mg
Bronnen
Pubmed, Google scholar, IDSA guideline 2014 diagnosis and management of skin and soft tissue infections.
Aanvullende opmerkingen
100 mg 1 maal per dag IV gevolgd door 200 mg 1 maal per dag oraal.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

20 - 30

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
De verwachting is dat omadacycline beperkt ingezet zal worden. Het patiëntvolume zal daardoor maximaal 30 patiënten bedragen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Ja
Indicaties off-label gebruik
Onderzoek vindt plaats voor de behandeling van M. abscessus. Zeldzaam, maar indien toegepast lange behandelingsduur.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.