Omalizumab

Werkzame stof
Omalizumab
Domein
Chronische immuunziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Huidziekten
Uitgebreide indicatie
Chronische Induceerbare Urticaria (CINDU)

1. Product

Merknaam
Xolair
Fabrikant
Novartis
Werkingsmechanisme
Interleukineremmer
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Anti-IgE

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geen registratie verwacht
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant geeft aan dat de indicatie teruggetrokken is en het geneesmiddel niet op de markt gebracht zal worden voor deze indicatie.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
antihistaminica, montelukast.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Omalizumab zal uitkomst kunnen bieden voor patiënten die Chronische Induceerbare Urticaria hebben voor een periode van langer dan een jaar, bij wie de huidige behandelopties niet aanslaan. Het percentage patiënten dat goed op de behandeling reageert is hoger dan 50%, dit geldt voor alle soorten CINDU.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
1 maal per 4 weken
Dosis per toediening
150 mg - 300 mg
Bronnen
11 fase 3 studies (middels clinicaltrials.gov)

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

100 - 500

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
www.zorgverlener.novartis.nl/
Aanvullende opmerkingen
Ongeveer 1,8% van de bevolking heeft minstens één keer in zijn leven voor chronische urticaria (zo'n 300.000 personen). Dat betekent dat de klachten langer dan zes weken duren. Echter, bij 90% van de patiënten verdwijnen de klachten binnen drie maanden. 7%-34% van de patiënten heeft chronische induceerbare urticaria. De verwachting is dat omalizumab enkel ingezet zal worden bij patiënten die na een jaar nog niet zijn genezen. Er wordt een patiëntvolume van 100-500 patiënten per jaar verwacht.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
< 9.000
Aanvullende opmerkingen
De definitieve dosering is nog niet vastgesteld. Uitgaande van de hoogste dosering (300 mg 1 keer per 4 weken), zullen de kosten per patiënt per jaar maximaal op zo'n €9.000 uitkomen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

2.700.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.