Omalizumab

Active substance Omalizumab
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen Indication extension
Main indication Skin diseases
Extended indication Chronische Induceerbare Urticaria (CINDU)

Product

Proprietary name Xolair
Manufacturer Novartis
Mechanism of action Interleukin inhibitor
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Anti-IgE

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Orphan drug No
Registration phase No registration expected
Additional comments Fabrikant geeft aan dat de indicatie teruggetrokken is en het geneesmiddel niet op de markt gebracht zal worden voor deze indicatie.

Therapeutic value

Current treatment options antihistaminica, montelukast.
Therapeutic value Potential added value
Substantiation Omalizumab zal uitkomst kunnen bieden voor patiënten die Chronische Induceerbare Urticaria hebben voor een periode van langer dan een jaar, bij wie de huidige behandelopties niet aanslaan. Het percentage patiënten dat goed op de behandeling reageert is hoger dan 50%, dit geldt voor alle soorten CINDU.
Frequency of administration 1 times every 4 weeks
Dosage per administration 150 mg - 300 mg
References 11 fase 3 studies (middels clinicaltrials.gov)

Expected patient volume per year

Patient volume

100 - 500

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References www.zorgverlener.novartis.nl/
Additional comments Ongeveer 1,8% van de bevolking heeft minstens één keer in zijn leven voor chronische urticaria (zo'n 300.000 personen). Dat betekent dat de klachten langer dan zes weken duren. Echter, bij 90% van de patiënten verdwijnen de klachten binnen drie maanden. 7%-34% van de patiënten heeft chronische induceerbare urticaria. De verwachting is dat omalizumab enkel ingezet zal worden bij patiënten die na een jaar nog niet zijn genezen. Er wordt een patiëntvolume van 100-500 patiënten per jaar verwacht.

Expected cost per patient per year

Cost < 9,000
Additional comments De definitieve dosering is nog niet vastgesteld. Uitgaande van de hoogste dosering (300 mg 1 keer per 4 weken), zullen de kosten per patiënt per jaar maximaal op zo'n €9.000 uitkomen.

Potential total cost per year

Total cost

2,700,000

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.