Extended indication Xolair is indicated as an add-on therapy with intranasal corticosteroids (INC) for the treatment of
Therapeutic value Possible equal value
Total cost 22,750,000.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Omalizumab
Domain Lung diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Other lung
Extended indication Xolair is indicated as an add-on therapy with intranasal corticosteroids (INC) for the treatment of adults (18 years and above) with severe CRSwNP for whom therapy with INC does not provide adequate disease control.
Proprietary name Xolair
Manufacturer Novartis
Mechanism of action Other, see general comments
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Anti-IgE

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date December 2019
Expected Registration August 2020
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Positieve CHMP-opinie juni 2020.

Therapeutic value

Current treatment options Meestal wordt bij behandeling van CRSwNP volstaan met INC. Een gedeelte wordt geopereerd en als dat niet helpt kunnen biologicals worden ingezet. Dupilumab is sinds kort beschikbaar.
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation Er wordt verwacht dat deze nieuwe monoklonale antistof een goede nieuwe behandeloptie zal zijn naast dupilumab. Omalizumab is IgE gemedieerd en heeft enkel effect bij een allergische reactie. Beide hebben een heel ander werkingsmechanisme die voor dezelfde aandoening ingezet kunnen worden. Omalizumab is een anti-IgE voor bijvoorbeeld allergische rhinitis en hooikoorts. Dupilumab is een anti-IL4 en anti-IL13, die vaak wordt gegeven voor neuspoliepen. Vergelijkende studies zijn er niet. In de praktijk wordt het onderscheid niet altijd gemaakt en als in sommige gevallen beiden voorkomt, zou een behandelaar ervoor kunnen kiezen om beide middelen te combineren. Allergische rihinitis, hooikoorts en neuspoliepen komen heel veel voor. Meestal wordt volstaan met antihistaminica en/of corticosteroïden. Een minderheid wordt geopereerd en als dat niet helpt kunnen biologicals worden ingezet. Met omalizumab bestaat al meer dan 10 jaar ervaring. Dupilumab is pas sinds kort beschikbaar.
Frequency of administration 1 times every 4 weeks
Dosage per administration 300 mg
References NCT03280550, NCT03280537, NCT03478930 Clin Rev Allergy Immunol. 2019 May 10. doi: 10.1007/s12016-019-08734-z.; Gevaert et al., J Allergy Clin Immunol.2020:S0091-6749(20)30752-1. 2020; Novartis data on file: POLYP 1 and 2 Clinical Study Reports
Additional comments Naar verwachting 300 mg elke 4 weken. Gangbaar gewicht CRSwNP patienten is 79,5-81,2 kg. Gangbare serum IgE-levels CRSwNP patienten is 160,9-190,2 IU/mL. In de doseertabel omalizumab komt dit neer op een behandeling met 300 mg elke 4 weken. Dit is tevens conform de gangbare dosering zoals toegepast in de registratiestudies, resp. 340 mg/4 weken en 317 mg/4 weken.

Expected patient volume per year

Patient volume

300 - 1,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Richtlijn Chronische Rhinosinusitis en Neuspoliepen, NVALT 2010; DIS open data; DeConde et al. Laryngoscope. 2017 Mar; 127(3): 550–555. Calus et al. Clin Transl Allergy. 2019 Jun 14;9:30; Fokkens et al. Allergy. 2019 May 15
Additional comments In de ‘Richtlijn Chronische Rhinosinusitis en Neuspoliepen’ van de NVALT uit 2010 wordt de Europese prevalentie geschat op 2-3%. De indicatie omvat patiënten die niet adequaat behandeld kunnen worden met de huidige behandelopties. Omalizumab is IgE gemedieerd en heeft enkel effect bij een allergische reactie. Uit de DIS open data van de NZa blijkt dat er in de periode 2016-2018 gemiddeld 1.079 patiënten per jaar met bijholteontsteking geopereerd worden om neuspoliepen te verwijderen (zorgactiviteiten 032013 en 032104, producten 109799012 en 109799004). Bij ongeveer 40% komen de neuspoliepen terug binnen 18 maanden (432 patiënten) maar bij ongeveer 80% zullen de neuspoliepen over een langere termijn terugkeren (863 patiënten). EUFOREA heeft een set startcriteria opgezet voor een behandeling met biologicals. Hier zullen nog een aantal patiënten bijkomen die geen operatie gehad hebben maar wel dusdanig ernstig zijn dat zij in aanmerking komen voor deze behandeling. Succesvolle behandeling zal in de opvolgende jaren het patiëntenaantal dus cumulatief doen groeien en om die reden zou dit in een aantal jaar richting de 1.000 patiënten per jaar kunnen groeien. Het is echter nog onduidelijk hoe lang deze patiënten behandeld zullen worden, maar dit zou enkele jaren kunnen bedragen. Gezien de eerder genoemde prevalentie is er een risico dat een te ruime interpretatie van de indicatie en de geformuleerde start- en stopcriteria er toe kunnen leiden dat dit aantal patiënten nog toeneemt. Het zal in eerste instantie deze markt moeten delen met dupilumab. Afhankelijk van de precieze studieresultaten zal moeten blijken welke plek in de behandeling omalizumab zal gaan innemen ten opzichte van dupilumab.

Expected cost per patient per year

Cost < 35,000.00
Additional comments De definitieve dosering is nog niet vastgesteld. Uitgaande van de meest frequente en hoogste dosering (600 mg 1 keer per 2 weken), zullen de kosten per patiënt per jaar maximaal op zo'n €35.000 uitkomen.

Potential total cost per year

Total cost

22,750,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Chronische Induceerbare Urticaria (CINDU)
References Novartis

Other information

There is currently no futher information available.