Uitgebreide indicatie Treatment of adult patients with symptomatic chronic heart failure and reduced ejection fraction
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Omecamtiv mecarbil
Domein Cardiovasculaire aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Overige medicatie hart-en vaatziekten
Uitgebreide indicatie Treatment of adult patients with symptomatic chronic heart failure and reduced ejection fraction less than 30%.
Fabrikant Cytokinetics
Werkingsmechanisme Anders, zie opmerkingenveld
Toedieningsweg Oraal
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Cardiac myosin stimulant.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum December 2022
Verwachte registratie Oktober 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Patiënten met HErEF ontvangen veel verschillende soorten medicatie. Voorbeelden hiervan zijn: ''81% of the patients were treated with loop diuretics, 84% with renin-angiotensin-system (RAS) inhibitors, 86% with β-blockers, 56% with mineralocorticoid-receptor antagonists (MRA), and 5% with If-channel inhibition.'' (Brunner-La Rocca et al. , 2019)
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing In de fase 3 studie ten opzichte van placebo is geen verschil in adverse events van beide groepen waargenomen. Ook is er geen verlaging van de bloeddruk gezien, bij andere therapieën is dit vaak een beperkende factor. Indien het geregistreerd wordt is de verwachting dat het gebruik niet groot zal zijn. Er wordt op dit moment meer verwacht van vericiguat bij deze indicatie. In de richtlijn zullen eerst een bètablokker, mrna antagonist, ace remmer of SGLT2-remmer voorgeschreven worden.
Toedieningsfrequentie 2 maal per dag
Bronnen NCT02929329 (GALACTIC-HF)

Verwacht patiëntvolume per jaar

Aanvullende opmerkingen In Nederland zijn er circa 240.000 patiënten met hartfalen. Jaarlijks diagnose in circa 38.000 patiënten. Hiervan is circa twee derde HFrEF. Een klein gedeelte van de patiënten zal mogelijk omecamtiv mecarbil ontvangen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.