Uitgebreide indicatie Patients with 5q spinal muscular atrophy (SMA) with a bi-allelic mutation in the SMN1 gene and a cli
Therapeutische waarde Mogelijk meerwaarde
Totale kosten 28.500.000,00
Registratiefase Geregistreerd en vergoed

Product

Werkzame stof Onasemnogene abeparvovec
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie SMA
Uitgebreide indicatie Patients with 5q spinal muscular atrophy (SMA) with a bi-allelic mutation in the SMN1 gene and a clinical diagnosis of SMA Type 1, or patients with 5q SMA with a bi-allelic mutation in the SMN1 gene and up to 3 copies of the SMN2 gene.
Merknaam Zolgensma
Fabrikant AveXis
Werkingsmechanisme Gentherapie
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Expertisecentrum SMA expertisecentrum UMCU
Aanvullende opmerkingen Adeno-associated viral vector serotype 9 containing the human SMN gene (AVXS-101). Onasemnogene abeparvovec verhoogt SMN eiwit productie in motor neuronen, daarbij wordt de neuronale celdood voorkomen en de functie van de neuronen en de innervatie van de spieren verbeterd. De vector bestaat uit de niet-replicerende recombinant AAV9 die een complimentary deoxyribonucleic acid (cDNA) van het humane SMN 1 gen bevat onder de controle van de cytomegalovirus (CMV) enhancer/chicken-β-actin-hybrid promoter (CB). De AAV inverted terminal repeat (ITR) is zodanig gewijzigd om de vorming van het dubbelstrengs transgen, gereed voor transcriptie, te realiseren.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Bijzonderheid Nieuw geneesmiddel met Priority Medicines (PRIME)
ATMP Ja
Indieningsdatum Oktober 2018
Verwachte registratie Mei 2020
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen Sinds juli 2019 volgt dit geneesmiddel geen accelerated assesment traject meer bij de EMA. Er zal ook een extended access programma aangeboden worden het is nog niet bekend hoe de patiëntpopulatie eruit zal zien die hieraan zal deelnemen. Positieve CHMP-opinie in maart 2020. Dit middel is per 1 november voor bovenstaande indicatie tijdelijk opgenomen in het basispakket tot en met 30 november 2024.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Nusinersen
Therapeutische waarde

Mogelijk meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing AVXS-101 is een éénmalig gegeven gen-replacement therapie die curatief kan zijn wanneer deze wordt gegeven alvorens er symptomen van SMA zijn opgetreden. Na succesvolle gentherapie is er mogelijk geen noodzaak meer tot onderhoudsbehandeling met nusinersen (via elke 4 maanden een intrathecale injectie). Een eenmalige infusie van AVXS-101 in een therapeutische dosering bij patiënten met SMA type 1 resulteerde in een 100% event-vrije overleving (in de studie CL-101). Mogelijk zal Zolgensma niet alleen bij SMA type 1 maar ook bij type 2 en 3 ingezet worden.
Behandelduur eenmalig
Dosis per toediening 1.1 x 10E14 vg/kg, 30 tot 60 minuten intraveneus infuus
Bronnen NCT02122952 Gene Transfer Clinical Trial for Spinal Muscular Atrophy Type 1, NCT03421977 Long-Term Follow-up Study for Patients From AVXS-101-CL-101, NCT03306277 Gene Replacement Therapy Clinical Trial for Patients With Spinal Muscular Atrophy Type 1 (STR1VE), NCT03461289 Single-Dose Gene Replacement Therapy Clinical Trial for Patients With Spinal Muscular Atrophy Type 1 (STRIVE-EU)
Aanvullende opmerkingen Om de eventuele immuun respons op de AAV gebaseerde behandeling te onderdrukken krijgen patiënten profylactisch oraal prednisolon (1mg/kg). Na 30 dagen kan de prednisolon worden afgebouwd. Informatie studie populatie:"The safety and efficacy of ZOLGENSMA infusion have been studied in infants up to 8.5kg and from 0.4 to 7.9 months of age."

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

15

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Vergaderstuk Adviescommissie Pakket 26 januari 2018, beoordeling nusinersen (Spinraza®) bij de behandeling van SMA.
Aanvullende opmerkingen In de budget impact analyse van nusinersen wordt het volume van patiënten met SMA type 1 bij therapeutische meerwaarde voor 2020 ingeschat op 32. Gezien de inclusiecriteria van lopende studies (toepassing bij kinderen jonger dan 6 maanden) is de verwachting dat er jaarlijks ongeveer 15 nieuwe gevallen van SMA in Nederland zijn. Mogelijk zal Zolgensma niet alleen bij SMA type 1 maar ook bij type 2 en 3 ingezet worden.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 1.900.000,00
Bronnen https://www.ajmc.com/newsroom/fda-approves-gene-therapy-with-21m-price-tag-for-spinal-muscular-atrophy-in-pediatric-patients
Aanvullende opmerkingen Het enige geneesmiddel voor SMA type 1 betreft nusinersen. De kosten van dit middel worden geschat tussen de €210.000-€270.000 per patiënt per jaar. In de Verenigde Staten heeft AveXis aangegeven dat de kosten van de eenmalige gentherapie $2.1 miljoen zullen bedragen. De verwachting is dat AVXS-101 in Europa €1,9 miljoen euro zal gaan kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

28.500.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Ja
Indicaties off-label gebruik Mogelijk off-label gebruik bij SMA type 2.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen SMA type 2 en 3 (eenmalige intrathecale toediening)
Bronnen Ongoing trials NCT03505099 Pre-Symptomatic Study of Intravenous AVXS-101 in Spinal Muscular Atrophy (SMA) for Patients With Multiple Copies of SMN2 (SPR1NT), NCT03381729 Study of Intrathecal Administration of AVXS-101 for Spinal Muscular Atrophy (STRONG), and planned trial in Pediatric “All Comers” with SMA Types 1, 2, 3 (REACH).
Aanvullende opmerkingen Klinische studies naar eenmalige intrathecale dosering in SMA type 1,2 en 3 worden voorbereid

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.