Osilodrostat

Stofnaam
Osilodrostat
Domein
Stofwisseling en Endocrinologie
Hoofdindicatie
Hormonale aandoeningen
Uitgebreide indicatie
Cushing's syndroom

1. Product

Fabrikant
Novartis
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Osilodrostat is een inhibitor van aldosterone synthase/11β-hydroxylase remmer, die minder interacties met andere geneesmiddelen lijkt te hebben met andere medicatie wat Ketoconazol wel had.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Bijzonderheid
Nieuw geneesmiddel
Datum indiening
2018
Verwachte registratie
2020
Weesgeneesmiddel
Ja
Fase registratie
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Fase III studie (NCT02180217).

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
Pasireotide, ketoconazol (janssen/cilag) niet leverbaar, mitotane, metyrapone, mifeproston.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
11β-hydroxylase remmer, die minder interacties met andere geneesmiddelen lijkt te hebben met andere medicatie wat Ketoconazol wel had.
Behandelduur
Gemiddeld 2 jaar/jaren
Toedieningsfrequentie
2 maal per dag
Dosering per toediening
30 mg
Bronnen
Fleseriu et al. Pituitary. 2016 Apr;19(2):138-48; Bertagna X et al. LCI699. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(4):1375–1383; Aramani S, Clin Drug Investigat. 2017
Aanvullende opmerkingen
Bij vrouwen leidt osilodrostat tot overbeharing, zou uptake kunnen tegen gaan. Meerdere 11β-hydroxylase remmers voor met name hypertensie zijn in ontwikkeling. Bij Cushing's syndroom mogelijk vele jaren behandeling, zeker bij sub-clinische Cushing.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

60 - 100

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Nederlandse Hypofyse Stichting.
Aanvullende opmerkingen
Naar schatting wordt deze diagnose in Nederland bij ongeveer bij 50 mensen per jaar gesteld. Osilodrostat zal de markt moeten delen met Pasireotide en mogelijk met de vernieuwde vorm van ketoconzal. Wordt met name als bridging gebruikt. Geschat marktaandeel bedraagt 40%. Echter bij Cushing's syndroom mogelijk 60-100 patiënten. Exact aantal patiënten is dus afhankelijk van de precieze indicatiestelling.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
20.000 - 35.000
Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant geeft een prijsrange aan van €20.000-35.000. Zal moeten concurreren met Pasireotide wat eveneens €20.000-35.000 per patiënt per jaar kost.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

2.200.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.