Osimertinib

Werkzame stof

Osimertinib

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Longkanker

Uitgebreide indicatie
First-line treatment of adult patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with activating epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations.

Product

Merknaam

Tagrisso

Fabrikant

AstraZeneca

Werkingsmechanisme

Tyrosine kinase remmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Tablet

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Osimertinib binds irreversibly to epidermal growth factor receptor (EGFR) proteins with a T790M mutation, as well as EGFR proteins with a L858R mutation, and to EGFR proteins with an exon 19 deletion.

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

2017

Verwachte registratie

Juni 2018

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Geregistreerd en vergoed

Aanvullende opmerkingen
Positieve opinie CHMP april 2018. Tweedelijnsbehandeling reeds op de markt. Breakthrough Therapy granted by the FDA. Tagrisso wordt vergoed voor 2L EGFR T790M NSCLC. Het advies van ZIN is gedateerd op 7 november 2018. Financieel arrangement per 1 januari 2020.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Eerstelijns Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs): erlotinib, Gefitinib, afatinib.

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

FLAURA studie

Behandelduur

Gemiddeld 18.9 maand/maanden

Toedieningsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

80 mg

Bronnen
SmPC tekst, fabrikant.
Aanvullende opmerkingen
De gemiddelde behandelduur betreft 18,9 maanden en de mediaan 10,2 maanden.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

210 - 420

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Pakketadvies Atezolizumab; Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2554; expertopinie; PALGA database
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks presenteren er ongeveer 7.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IIIb/IV. Het aantal NSCLC patiënten met EGFR mutaties in 1L is ongeveer 5 tot 10% (375-750). In de praktijk zullen niet alle patiënten vanwege comorbiditeiten in aanmerking komen voor een behandeling, maar ongeveer 80% (300-600). Verder is het testgehalte voor mutaties volgens de PALGA database 70%. Dit brengt het totale aantal patiënten op 210 tot 420. De fabrikant geeft aan dat het een patiëntenaantal van 458 verwacht en een marktaandeel van 75%.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

73.200,00

Bronnen
G-standaard
Aanvullende opmerkingen
Berekening: 12 x €6.100,00 (huidige prijs van osimertinib per 30 dagen)  = €73.200,00 per patiënt per jaar maximaal. Voor osimertinib is een financieel arrangement afgesloten die afloopt op 31 december 2020.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

23.058.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Adjuvant EGFRm non-small cell lung cancer

Bronnen
NCT02511106

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.