Oxycodon ER

Stofnaam
Oxycodon ER
Domein
Neurologische aandoeningen
Hoofdindicatie
Pijn
Uitgebreide indicatie
Non-cancer pain (moderate to severe).

1. Product

Fabrikant
Egalet
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Oxycodon extended release. Scrip pipeline watch 17 nov 2017:"Positive clinical results well tolerated. Opioid receptor agonist.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Bijzonderheid
Nieuwe toedieningsvorm
Datum indiening
2018
Verwachte registratie
2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Fase III studie (NCT02603705).

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
Stappenplan is gebaseerd op de WHO-pijnladder [WHO 1986]: Stap 1 paracetamol (al dan niet in combinatie met een NSAID), stap 2 uit stap 1 plus een zwak werkend opiaat (aanvankelijk codeïne; later ook tramadol) en in stap 3 wordt een sterk werkend opiaat (bijvoorbeeld morfine, fentanyl, oxycodon, hydromorfon, methadon) aanbevolen. Er bestaat echter geen eenduidige consensus over de bruikbaarheid van deze ladder voor de aanpak van chronische niet-oncologische pijn.
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Egalet-002 is oxycodon extended release oraal toegediend middels gepatendeerde "Guardian Tchnology" (Guardian Technology: Egalet-002. Guardian is a polymer matrix tablet technology that employs injection molding techniques to create an oral ingestible that is hard to manipulate; thus limiting its potential for abuse. More specifically, it is resistant to grinding, cutting, and crushing while at the same time turning into a viscous hydrogel upon contact with liquid making syringeability difficult). Het is een poging om misbruik tegen te gaan. Qua effectiviteit lijkt het zoals te verwachten evenveel effect te hebben dan de reguliere vorm vorm van oxycodon ER. De toegevoegde waarde is dan het verminderen van misbruik door dat het alleen oraal kan worden gebruikt. Dezelfde Guardian Technology wordt ook onderzocht bij andere misbruik gevoelige medicatie voor ADHD (Egalet-003) en hydrocodon (Egalet-004). Dezelfde fabrikant levert ook Oxaydo, een instant release oxycodon tevens om misbruik te voorkomen. De indicatie zou de patiënten die al een misbruikverleden hebben of hun medicatie doorverkopen kunnen omvatten.
Behandelduur
Gemiddeld week/weken
Toedieningsfrequentie
2 maal per dag
Bronnen
WHO-pijnladder [WHO 1986]; www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-pijn#idm4899056
Aanvullende opmerkingen
Er is behoudens informatie van de fabrikant over het middel geen peer reviewed publicatie gevonden.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 19.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
Onbekend, hangt volledig af welke indicatie het wel of niet krijgt. Hoeveel procent van de kortdurende oxycodon gebruikers "misbruiken" de medicatie ? Volgens de GIPdatabank waren er in 2016 371.640 gebruikers van oxycodon, uitgaande van 5% marktaandeel zou de ER-versie door ongeveer 19.000 patiënten gebruikt worden.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen
onbekend
Aanvullende opmerkingen
De kosten zullen zeker (aanzienlijk) hoger zijn dan de huidige beschikbare oxycodon registraties.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Aanvullende opmerkingen
zie boven

7. Off-label gebruik

Bronnen
Zal beginnen voor acute en kort durende behandeling en daarna gevolg voor chronische gebruik bij wel of niet misbruikgevoelige patiënten.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)
Ja
Indicatieuitbreidingen
Dit geneesmiddel is nu in aanvraag voor korte behandeling van acute rugpijn maar te verwachten is dat dat snel zal verbreed worden. Er lopen klinische studies bij patiënten met kanker en chronische pijn in de onderrug.
Bronnen
clinicaltrials.gov

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.