Uitgebreide indicatie

Palbociclib in Addition to Standard Endocrine Treatment in Hormone Receptor Positive Her2 Normal Pat

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Totale kosten

23.261.616,00

Registratiefase

Geen registratie verwacht

Product

Werkzame stof

Palbociclib

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Borstkanker

Uitgebreide indicatie

Palbociclib in Addition to Standard Endocrine Treatment in Hormone Receptor Positive Her2 Normal Patients With Residual Disease After Neoadjuvant Chemotherapy and Surgery.

Merknaam

Ibrance

Fabrikant

Pfizer

Werkingsmechanisme

CDK4/6 tyrosine kinaseremmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Capsule

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Registratiefase

Geen registratie verwacht

Aanvullende opmerkingen
De PENELOPE-B Trial heeft de primaire eindpunten niet gehaald.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Endocriene therapie

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Toedieningsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

125 mg

Bronnen
NCT01864746
Aanvullende opmerkingen
Palbociclib at a dose of 125 mg once daily, day 1 to day 21 followed by 7 days off treatment in a 28-day cycle
Other Name: Ibrance

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 987

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Ned. Kanker registratie 2018; Record abemaciclib.
Aanvullende opmerkingen
Van het totale aantal patiënten (9.865) zal naar verwachting een klein deel (maximaal 10%) behandeld worden. Er zullen dus maximaal 987 patiënten in aanmerking komen voor palbociclib.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

23.568,00

Bronnen
Farmacotherapeutischkompas.nl;
Aanvullende opmerkingen
De gemiddelde prijs per 21 stuks: De lijstprijs van Ibrance is €1964,52 (excl. BTW). Op jaarbasis komt dit uit op €23.568 exclusief btw.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

23.261.616,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.