Patiromer

Stofnaam
Patiromer
Domein
Stofwisseling en Endocrinologie
Hoofdindicatie
Stofwisselingsziekten
Uitgebreide indicatie
Hyperkaliëmie in CHF en CKD in volwassenen.

1. Product

Merknaam
Veltassa
Fabrikant
Vifor
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Poeder Voor Orale Suspensie
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Patiromer bindt kalium in het maagdarmkanaal. Risico als blijkt dat meer patienten het gebruiken dan verwacht (naast patienten met nierinsufficientie ook patienten met hartfalen).

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Bijzonderheid
Nieuw geneesmiddel
Datum indiening
April 2016
Verwachte registratie
Juli 2017
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Geregistreerd in juli 2017, gaat nog beoordeeld worden door het Zorginstituut.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
De behandeling van eerste keus is intraveneuze toediening van calciumgluconaat.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
doorlopend
Toedieningsfrequentie
1 maal per dag
Dosering per toediening
8,4-16,8-25,2 g
Aanvullende opmerkingen
Startdosis is 8,4 g, mag worden opgehoogd tot max. 25,2 g per dag.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Aanvullende opmerkingen
Gering aantal patiënten

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
3.500 - 4.000
Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant (april 2018): €3500 - 4000 pppj.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.

Scroll naar boven