Patiromer

Werkzame stof
Patiromer
Domein
Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Stofwisselingsziekten
Uitgebreide indicatie
Hyperkaliëmie in CHF en CKD in volwassenen.

1. Product

Merknaam
Veltassa
Fabrikant
Vifor
Werkingsmechanisme
Overig
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Poeder Voor Orale Suspensie
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Patiromer bindt kalium in het maagdarmkanaal.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
April 2016
Verwachte registratie
Juli 2017
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
Geregistreerd in juli 2017. Op basis van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid adviseert het Zorginstituut om patiromer (Veltassa®) op te nemen op bijlage 1A in een nieuw te vormen cluster samen met calciumpolystyreensulfonaat (CPS) (advies februari 2019). Voor het voorschrijven van het middel gelden bepaalde voorwaarden.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
De behandeling van eerste keus is intraveneuze toediening van calciumgluconaat.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
8,4-16,8-25,2 g
Aanvullende opmerkingen
Startdosis is 8,4 g, mag worden opgehoogd tot max. 25,2 g per dag.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Aanvullende opmerkingen
Gering aantal patiënten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
3.500 - 4.000
Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant (april 2018): €3500 - 4000 per patiënt per jaar.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Aanvullende opmerkingen
Risico als blijkt dat meer patiënten het gebruiken dan verwacht (naast patiënten met nierinsufficiëntie ook patiënten met hartfalen)

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.