Extended indication adolescents aged 12 years or older and adults who have C3 glomerulonefritis glomerulopathy (C3G) or
Therapeutic value Possible added value
Total cost 153,389,600.00
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Pegcetacoplan
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion Indication extension
Extended indication adolescents aged 12 years or older and adults who have C3 glomerulonefritis glomerulopathy (C3G) or immune complex membranoproliferative glomerulonephritis (IC-MPGN).
Manufacturer Sobi
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Extramural (GVS)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
ATMP No
Submission date 2024
Expected Registration 2026
Orphan drug Yes
Registration phase Clinical trials

Therapeutic value

Current treatment options Immuunsuppressie met MMF + steroÏden in observationele studies effectiever dan andere immuunsuppressie met 36% complete en 43% partiële remissie van proteïnurie
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Op dit moment is er nog geen goede causale behandeling voor C3G, waarbij activatie van de constitutionele alternatieve complement pathway door genetische of verworven afwijkingen in het complementsysteem een belangrijke rol speelt. Pegcetacoplan subcutaan 2x/week kan als remmer van C3 en C3b door remming van alternatieve complement pathway potentieel de complement gemedieerde schade bij C3G mitigeren en daarmee achteruitgang van nierfunctie afremmen en dialyse uitstellen of zelfs voorkomen. Dat zou ook kunnen gelden voor recidief na niertransplantatie dat bij overgrote deel van de C3G patiënten verantwoordelijk is voor het verlies van de transplantaat nier < 5 jaar. In fase 2 studie (KI reports 2023) bij 8 patiënten van 16 jaar en ouder met C3G met eGFR > 60 ml/min/1.73m2 bleek pegcetacoplan na 48 weken proteïnurie met 51% te verlagen in ITT populatie en 65% in de per protocol populatie, die > 75% van de giften had ontvangen. 75% van de patiënten had stabiele of verbeterde nierfunctie. Bij alle patiënten werd normalisatie van C3 gezien en forse afname van terminaal complement C5b-9. Gezien noodzaak van subcutane toediening lijkt de orale remmer van factor B Iptacopan een aantrekkelijker optie voor behandeling van C3G.
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 2 times a week
Dosage per administration 1080 mg
References NCT05809531 (lopende VALE extensie studie van VAILLANT); NCT05067127 (lopende fase 3 VAILLANT studie); NCT03453619 (fase 2 studie in Kidney International Reports 2023;8:2284-2293)
Additional remarks Subcutaneous infusion of 20mL (1.080 mg), twice weekly (for adults or adolescents >50kg), and the three other weight-based doses either of 10mL (540mg), 12mL (648mg), or 15mL (810mg) Aangezien er geen goede causale behandeling zou een effectieve en veilige remmer van het alternatieve complementsysteem voor deze patiënten met slechte renale prognose en hoge kans op recidief na niertransplantatie een echte game-changer zijn

Expected patient volume per year

Patient volume

143 - 837

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Orphanet(1); Fervenza FC et all. Idiopathic membranoproliferative glomerulonephritis: does it exist? Nephrol Dial Transplant. 2012 (2); Puri P et al: The impact of reclassification of C3 predominant glomerulopathies on diagnostic accuracy, outcome and prognosis in patients with C3 glomerulonephritis. BMC Nephrology 2020;21:265
Additional remarks De geschatte incidentie van MPGN is 1,4 tot 9,3 gevallen op de 1 miljoen. Dit betekent dat er 125 tot 837. De incidentie van CG3 1 op de 300,000-1,000,000 (Puri 1-3 cases per million). Dit betekent dat er 18 tot 60 patiënten in Nederland zijn (2). Gezien noodzaak van subcutane toediening lijkt de orale remmer van factor B Iptacopan een aantrekkelijker optie voor behandeling van C3G.

Expected cost per patient per year

Cost 313,040.00
References medicijnkosten.nl;
Additional remarks Prijs per flacon pegcetacoplan is €3.010, dit komt met 104 flacons per jaar neer op €313.040 per patiënt per jaar.

Potential total cost per year

Total cost

153,389,600.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.