Pegvaliase

Werkzame stof

Pegvaliase

Domein

Stofwisseling en Endocrinologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Stofwisselingsziekten

Uitgebreide indicatie
Palynziq is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met fenylketonurie (PKU) van 16 jaar en ouder met onvoldoende onder controle gebrachte fenylalanineconcentraties in het bloed (concentraties fenylalanine in het bloed hoger dan 600 micromol/l) ondanks voorgaande behandeling met beschikbare behandelopties.

1. Product

Merknaam

Palynziq

Fabrikant

BioMarin

Werkingsmechanisme

Enzymvervangende therapie

Toedieningsweg

Subcutaan

Toedieningsvorm

Injectie

Expertisecentrum

Academische ziekenhuizen (volwassenen uitzondering UMCU, LUMC). Speciale expertise UMCG en AMC.

Aanvullende opmerkingen
Pegylated recombinant phenylalanine ammonia lyase

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

April 2018

Verwachte registratie

Mei 2019

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Geregistreerd

Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie februari 2019. Geregistreerd in  mei 2019.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Issue 1 Kinderen: dieet (klassieke PKU) met aminozuursupplementen of, indien respons, vaak bij mildere vorm van PKU, sapropterine. Volwassenen: niet klassieke PKU: hyperfenylalaninemie. Meestal geen behandeling bij mannen. Bij vrouwen alleen bij zwangerschapswens en gedurende zwangerschap. Patiënten met niet-klassieke PKU hebben meestal een goede reactie op sapropterine. Op volwassen leeftijd ligt de nadruk op het voorkomen van deficiënties door middel van het nuttigen van volwaardige voeding en minder strikt op handhaving van een lage phenylalaninespiegel. Klassieke PKU: > 47 jaar (voor de introductie van de hielprikscreening): vaak cerebrale schade door vertraging initiatie dieet na de geboorte, vaak niet onder controle. Soms dieet en aminozuursupplementen ter correctie van gedragsproblematiek. < 47 jaar: Vrij dieet (meestal slechte metabole regulatie) of een eiwitbeperkt dieet met aminozuur supplementen of sapropterine, maar soms ook met sapropterine én aminozuursupplementen, vaak om normale broodconsumptie mogelijk te maken. Van belang is dat op inidivideel niveau een keuze gemaakt moet worden

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Bij PKU is de afbraak van fenylalanine gestoord. Accumulatie van dit aminozuur geeft op de lange termijn cerebrale schade. Dit is met name aangetoond bij kinderen. De behandeling van keuze bestaat uit het volgen van een eiwitbeperkt dieet. Ter compensatie van een gebrek aan aminozuren in de voeding worden aminozuursupplementen zonder fenylalanine genomen. Voordeel van deze aanpak is dat lange termijnschade goeddeels wordt beperkt. Nadeel is een intensief traject voor patiënt en omgeving en kosten. Een andere behandeloptie kan soms het gebruik van sapropterine zijn. Dit is een co-enzym dat er voor zorgt dat de afbraak van fenylalanine wordt versneld. Een minderheid van de patiënten kan door middel van deze therapie een normaler dieet volgen, waardoor zij hetzij geen aminozuursupplementen nodig hebben, hetzij normaal brood kunnen eten. Sapropterine is alleen werkzaam als er sprake is van rest-activiteit van het phenylalanine-hydroxylase. Derhalve zijn over het algemeen patiënten met een milder klinisch beeld responsief. Daarnaast is gebruik van sapropterine ook erg kostbaar. Voor zover in te schatten kent de meerwaarde van pegvaliase de volgende aspecten: 1) Patiënten die het niet lukt om een streng dieet te handhaven zouden met deze therapie de streefwaarde kunnen bereiken (inzetten als tweedelijns therapie). Dit zullen met name patiënten zijn met een vrijwel volledig ontbreken van dit enzym. 2) De kwaliteit van leven zou kunnen verbeteren indien de eiwittolerantie dusdanig toeneemt dat mensen op een streng dieet een goede instelling kunnen handhaven terwijl zij normaal brood gaan gebruiken in plaats van eiwitarm brood. 3) Patiënten met een hogere eiwittolerantie, maar die nog wel elke dag aminozuursuppletie nodig hebben, zouden met deze therapie de aminozuursuppletie mogelijk achterwege kunnen laten (voordeel patiënt, overheid hoeft supplementen niet meer te vergoeden). Nadeel is dat Pegvaliase moet worden geïnjecteerd, dit kan overigens wel thuis. Mogelijk zorgt dit ervoor dat een deel van de patiënten bij vergelijkbare werking de voorkeur zal geven aan een dieet. Mogelijke bijwerkingen: kans op allergische verschijnselen, in wisselende mate van ernst. In de toekomst zou gebruik in de zwangerschap nog een mogelijkheid kunnen zijn, zodat schade door maternale PKU effectief bestreden kan worden. De huidige indicatie is echter NIET voor zwangere vrouwen en kinderen onder de 16 jaar. Hoeveel patiënten boven de 16 jaar met een Phe spiegel > 600 micromol/l ook echt baat hebben bij een lagere spiegel is onbekend.

Behandelduur

doorlopend

Toedingsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

20-60 mg

Bronnen
Clinical trial NCT01889862
Aanvullende opmerkingen
Behandeling met pegvaliase volgt een inductie-, titratie- en onderhoudsbehandeling. Het precieze behandelschema kan dus sterk veranderen. De bovenstaande behandeling is daarom niet uniform.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

150 - 300

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
In het Radboudumc zijn 100 volwassen patiënten geregistreerd. In het UMCG, Erasmus en VU/AMC zijn misschien 1,5 maal zo veel patiënten onder behandeling. Dat zou ongeveer 600 volwassenen betekenen in Nederland. De verwachting is dat er ongeveer 150-200 kinderen in Nederland met PKU zijn (volgens de website van diëtisten 11 nieuwe patiënten per jaar). Totale schatting van het aantal patiënten komt dan op 700-800 waarvan 500-600 volwassenen. Pegvaliase zal initieel niet beschikbaar zijn voor kinderen of zwangeren. De huidige fase III studie is nu voor volwassenen. Ongeveer 50% van de patiënten in het Radboud gebruikt een dieet. Aangenomen wordt dat mensen op een vrij dieet zonder klachten niet in aanmerking komen voor deze therapie.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

240.000

Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Sapropterine kost ongeveer €180 per dag. Aminozuursupplementen: bij gebruik van 50 g per dag ongeveer €20 per dag. Op basis van de huidige therapie €200 per patiënt per dag: €73.000 per patiënt per jaar. BioMarin heeft aangegeven dat hoewel de prijs voor Nederland nog niet vastgesteld is. In Duitsland is de prijs per spuit €400, wat voor een behandeling per jaar op €240.000 uitkomt.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

54.000.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik

Ja

Indicaties off-label gebruik

Bij kinderen < 16 jaar en eventueel rondom de zwangerschap.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Kinderen en zwangeren. Mogelijk in 2022. Er zal voor kinderen druk komen om off-label gebruik te vergoeden. Het kan daarom snel in een richtlijn terecht komen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.