Extended indication

Palynziq is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met fenylketonurie (PKU) van 16 jaar en ou

Therapeutic value

Possible added value for a subgroup

Total cost

8,400,000.00

Registration phase

Registered

Product

Active substance

Pegvaliase

Domain

Metabolism and Endocrinology

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Metabolic diseases

Extended indication

Palynziq is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met fenylketonurie (PKU) van 16 jaar en ouder met onvoldoende onder controle gebrachte fenylalanineconcentraties in het bloed (concentraties fenylalanine in het bloed hoger dan 600micromol/l) ondanks voorgaande behandeling met beschikbare behandelopties.

Proprietary name

Palynziq

Manufacturer

BioMarin

Mechanism of action

Enzyme replacement therapy

Route of administration

Subcutaneous

Therapeutical formulation

Injection

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Centre of expertise

Academische ziekenhuizen (volwassenen uitzondering UMCU, LUMC). Speciale expertise UMCG en AMC.

Additional comments
Pegylated recombinant phenylalanine ammonia lyase

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Submission date

April 2018

Expected Registration

May 2019

Orphan drug

Yes

Registration phase

Registered

Additional comments
Positieve CHMP-opinie februari 2019. Geregistreerd in  mei 2019. Er wordt door de fabrikant nog nagedacht over de mogelijkheid van indiening van een vergoedingsdossier.

Therapeutic value

Current treatment options

Kinderen: dieet (klassieke PKU) met aminozuursupplementen of, indien respons, vaak bij mildere vorm van PKU, sapropterine. Volwassenen: niet klassieke PKU: hyperphenylalaninemie. Meestal geen behandeling bij mannen. Bij vrouwen alleen bij zwangerschapswens en gedurende zwangerschap. Patiënten met niet-klassieke PKU hebben meestal een goede reactie op sapropterine. Op volwassen leeftijd ligt de nadruk op het voorkomen van deficiënties door middel van het nuttigen van volwaardige voeding en minder strikt op handhaving van een lage phenylalaninespiegel. Klassieke PKU: >47 jaar (voor de introductie van de hielprikscreening): vaak cerebrale schade door vertraging initiatie dieet na de geboorte, vaak niet onder controle. Soms dieet en aminozuursupplementen ter correctie van gedragsproblematiek. <47 jaar: Vrij dieet (meestal slechte metabole regulatie) of een eiwit beperkt dieet met aminozuur supplementen of sapropterine, maar soms ook met sapropterine én aminozuursupplementen, vaak om normale broodconsumptie mogelijk te maken. Van belang is dat op individueel niveau een keuze gemaakt moet worden.

Therapeutic value

Possible added value for a subgroup

Substantiation

Bij PKU is de afbraak van fenylalanine gestoord. Accumulatie van dit aminozuur geeft op de lange termijn cerebrale schade. Dit is met name aangetoond bij kinderen. De behandeling van keuze bestaat uit het volgen van een eiwit beperkt dieet. Ter compensatie van een gebrek aan aminozuren in de voeding worden aminozuursupplementen zonder fenylalanine genomen. Voordeel van deze aanpak is dat lange termijnschade goeddeels wordt beperkt. Nadeel is een intensief traject voor patiënt en omgeving en kosten. Een andere behandeloptie kan soms het gebruik van sapropterine zijn. Dit is een co-enzym dat er voor zorgt dat de afbraak van fenylalanine wordt versneld. Een minderheid van de patiënten kan door middel van deze therapie een normaler dieet volgen, waardoor zij hetzij geen aminozuursupplementen nodig hebben, hetzij normaal brood kunnen eten. Sapropterine is alleen werkzaam als er sprake is van restactiviteit van het phenylalanine-hydroxylase. Derhalve zijn over het algemeen patiënten met een milder klinisch beeld responsief. Daarnaast is gebruik van sapropterine ook erg kostbaar. Voor zover in te schatten kent de meerwaarde van pegvaliase de volgende aspecten: 1) Patiënten die het niet lukt om een streng dieet te handhaven zouden met deze therapie de streefwaarde kunnen bereiken (inzetten als tweedelijns therapie). Dit zullen met name patiënten zijn met een vrijwel volledig ontbreken van dit enzym. 2) De kwaliteit van leven zou kunnen verbeteren indien de eiwittolerantie dusdanig toeneemt dat mensen op een streng dieet een goede instelling kunnen handhaven terwijl zij normaal brood gaan gebruiken in plaats van eiwitarm brood. 3) Patiënten met een hogere eiwittolerantie, maar die nog wel elke dag aminozuursuppletie nodig hebben, zouden met deze therapie de aminozuursuppletie mogelijk achterwege kunnen laten (voordeel patiënt, overheid hoeft supplementen niet meer te vergoeden). Nadeel is dat Pegvaliase moet worden geïnjecteerd, dit kan overigens wel thuis. Mogelijk zorgt dit ervoor dat een deel van de patiënten bij vergelijkbare werking de voorkeur zal geven aan een dieet. Mogelijke bijwerkingen: kans op allergische verschijnselen, in wisselende mate van ernst. In de toekomst zou gebruik in de zwangerschap nog een mogelijkheid kunnen zijn, zodat schade door maternale PKU effectief bestreden kan worden. De huidige indicatie is echter niet voor zwangere vrouwen en kinderen onder de 16 jaar. Hoeveel patiënten boven de 16 jaar met een Phe spiegel >600micromol/l ook echt baat hebben bij een lagere spiegel is onbekend.

Duration of treatment

continuous

Frequency of administration

1 times a day

Dosage per administration

20-60 mg / 1,2-1,6 injectiespuiten

References
Clinical trial NCT01889862
Additional comments
Behandeling met pegvaliase volgt een inductie-, titratie- en onderhoudsbehandeling. Het precieze behandelschema kan dus sterk veranderen. De bovenstaande behandeling is daarom niet uniform.

Expected patient volume per year

Patient volume

20 - 50

Market share is generally not included unless otherwise stated.

Additional comments
In het Radboudumc zijn 100 volwassen patiënten geregistreerd. In het UMCG, Erasmus en VU/AMC zijn misschien 1,5 maal zoveel patiënten onder behandeling. Dat zou ongeveer 600 volwassenen betekenen in Nederland. De verwachting is dat er ongeveer 150-200 kinderen in Nederland met PKU zijn (volgens de website van diëtisten 11 nieuwe patiënten per jaar). Totale schatting van het aantal patiënten komt dan op 700-800 waarvan 500-600 volwassenen. Pegvaliase zal initieel niet beschikbaar zijn voor kinderen of zwangere. De huidige fase 3 studie is nu voor volwassenen. Ongeveer 50% van de patiënten in het Radboud gebruikt een dieet. Aangenomen wordt dat mensen op een vrij dieet zonder klachten niet in aanmerking komen voor deze therapie. De verwachting is dat er 20 tot 50 patiënten in aanmerking komen in de eerste 3 jaar.

Expected cost per patient per year

Cost

240,000.00

References
Fabrikant
Additional comments
Sapropterine kost ongeveer €180 per dag. Aminozuursupplementen: bij gebruik van 50g per dag ongeveer €20 per dag. Op basis van de huidige therapie €200 per patiënt per dag: €73.000 per patiënt per jaar. BioMarin heeft aangegeven dat hoewel de prijs voor Nederland nog niet vastgesteld is. In Duitsland is de prijs per spuit €400, wat voor een behandeling per jaar op €240.000 uitkomt.

Potential total cost per year

Total cost

8,400,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use

No

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.