Pembrolizumab

Werkzame stof
Pembrolizumab
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Huidkanker
Uitgebreide indicatie
Keytruda als monotherapie is geïndiceerd als adjuvante behandeling bij volwassenen met stadium III-melanoom waarbij lymfeklieren betrokken zijn en bij wie complete resectie heeft plaatsgevonden.

1. Product

Merknaam
Keytruda
Fabrikant
MSD
Werkingsmechanisme
PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Anti-PD-1

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
April 2018
Verwachte registratie
December 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie oktober 2018.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Alle PD1 en PDL1 remmers worden verwacht voor deze indicatie
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Op basis van Keynote 054: meerwaarde t.o.v. placebo. Geen vergelijking nivo-pembro, dus we weten niet of er een betere behandeling is.
Behandelduur
Gemiddeld 1 jaar/jaren
Toedingsfrequentie
1 maal per 3 weken
Dosis per toediening
200 mg
Bronnen
SmPC
Aanvullende opmerkingen
Toedieningsfrequentie is 1 maal per 3 weken, Studieprotocol: behandelduur 1 jaar, mediaan 18 toedieningen.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

400 - 800

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR 2015; Oncoline
Aanvullende opmerkingen
NKR : 427 diagnoses melanoom stadium 3. Inschatting van de fabrikant bij nivolumab is 350, ditzelfde geldt voor pembrolizumab. Op basis van de inschatting van de horizonscan voor dabrafenib in combinatie met trametinib voor adjuvante behandeling wordt verwacht dat 128-175 patiënten behandeld zullen worden. Aangezien het totaal aantal melanoompatiënten die in aanmerking komen voor een adjuvante behandeling rond de 350 patiënten bedraagt, wordt geschat dat de rest van de patiënten (i.e. 350-128= 222 of 350-175=175) behandeld kunnen worden met nivolumab / pembrolizumab. Fabrikant geeft aan dat het 400-800 patiënten verwacht.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
94.477
Bronnen
G-Standaard
Aanvullende opmerkingen
Voor alle indicatie van pembrolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot eind 2019). AIP per nov 2017: €2.624,38 per injectieflacon 25MG/ML FL 4ML (oplossing). Voor 18 toedieningen zijn 2 flacons per keer nodig, in totaal dus €94.477,68 per jaar.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

56.686.200

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee
Bronnen
Fabrikant

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Indicatie-uitbreidingen worden weergegeven in de Horizonscan (Maagkanker, Hoofd- en halskanker, Borstkanker, Longkanker, Nierkanker, etc.)
Bronnen
Fabrikant

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.