Pembrolizumab

Werkzame stof
Pembrolizumab
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Longkanker
Uitgebreide indicatie
Keytruda, in combinatie metcarboplatine en ofwelpaclitaxel of nab-paclitaxel, is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd plaveiselcel-NSCLC bij volwassenen.

1. Product

Merknaam
Keytruda
Fabrikant
MSD
Werkingsmechanisme
PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Anti-PD-1

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
2018
Verwachte registratie
Maart 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
KEYNOTE-407; met overall response rate secondary endpoint; 2019. Positieve CHMP-opinie in januari 2019. Geregistreerd in maart 2019.

3. Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Verwachting is de eerstelijnsbehandeling PD-L1 immuuntherapie zal worden in combinatie met chemotherapie. Voor patiënten met een verhoogde PD-L1 expressie zal waarschijnlijk PD-L1 monotherapie voorgeschreven worden. OS en PFS verhoogd in pembrolizumab met chemo in vergelijking met placebo met chemo.
Behandelduur
Mediaan 6.3 maand/maanden
Toedingsfrequentie
1 maal per 3 weken
Dosis per toediening
200 mg
Bronnen
NCT02775435, SmPC

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 662

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Pakketadvies Atezolizumab; American Cancer Society
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks presenteren er ongeveer 4.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IV. Van deze patiënten heeft ongeveer 35% plaveiselcelcarcinoom (1.575). Van deze groep zal 60% een eerstelijnsbehandeling ontvangen (945), waarvan 70% chemotherapie zal krijgen (662). Afhankelijk van de studieresultaten en de plek in de richtlijn zal een deel van deze patiënten in aanmerking komen voor deze behandeling.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
47.000
Bronnen
G-standaard; fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Voor alle indicatie van pembrolizumab geldt een financieel arrangement die is voortgekomen uit de onderhandelingen in de sluis (lopend tot eind 2019). AIP per nov 2017: €2624,38 per injectieflacon 25MG/ML FL 4ML (oplossing). Een mediane behandelduur van 6,3 maanden betreft 9 cycli van 200 mg per cyclus. In totaal zal deze behandeling dan €47.238,84 kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

31.114.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee
Bronnen
Fabrikant

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Indicatie-uitbreidingen worden weergegeven in de Horizonscan (Maagkanker, Hoofd- en halskanker, huidkanker, Borstkanker, Nierkanker, etc.)
Bronnen
Fabrikant

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.