Uitgebreide indicatie Advanced Hepatocellular Carcinoma in combination with lenvatinib (1L).
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 14.220.000,00
Registratiefase Geen registratie verwacht

Product

Werkzame stof Pembrolizumab
Domein Oncologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Leverkanker
Uitgebreide indicatie Advanced Hepatocellular Carcinoma in combination with lenvatinib (1L).
Merknaam Keytruda
Fabrikant MSD
Werkingsmechanisme PD-1/PD-L1 remmer
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infusievloeistof
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geen registratie verwacht
Aanvullende opmerkingen Ontwikkeling stopgezet https://www.sps.nhs.uk/medicines/pembrolizumab/

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Sorafenib, lenvatinib.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing De LEAP-002 studie (fase 3 pembro/lenva versus lenva mono) loopt nog. Er zal mogelijk substitutie ten opzichte van sorafenib en lenvatinib plaatsvinden.
Toedieningsfrequentie 1 maal per 3 weken
Dosis per toediening 200mg
Bronnen SMPC KEYTRUDA
Aanvullende opmerkingen Tot maximaal 2 jaar behandeling.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 158

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR
Aanvullende opmerkingen Patiënten die op dit moment sorafenib/lenvatinib ontvangen zullen mogelijk overstappen. Het totaal aantal patiënten in 2016 met hepatocellulair carcinoom stadium 4 betreft 158. Een gedeelte van deze patiënten zal mogelijk in aanmerking komen voor deze behandeling.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten < 90.000,00
Bronnen G-standaard
Aanvullende opmerkingen AIP per november 2017: €2.624,38 per injectieflacon 25mg/ml, flacon 4ml (oplossing). Uitgaande van een behandeling van 1 x per 3 weken 200mg voor 12 maanden zou dat gaan om maximaal €90.000 per patiënt per jaar. Voor pembrolizumab is een financieel arrangement van toepassing tot 1 januari 2024. Aankomende indicatie uitbreidingen vallen onder deze overeenkomst, mits zij voldoen aan stand der wetenschap en praktijk.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

14.220.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Indicatie uitbreidingen worden weergegeven in de Horizonscan Geneesmiddelen.
Bronnen Fabrikant

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.