Extended indication Extension of indication to include Keytruda as monotherapy for the adjuvant treatment of adults with
Therapeutic value Possible added value
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Pembrolizumab
Domain Oncology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Lung cancer
Extended indication Extension of indication to include Keytruda as monotherapy for the adjuvant treatment of adults with Stage IB (T2a ≥ 4 cm), II or IIIA non-small cell lung carcinoma (NSCLC) who have undergone complete resection.
Proprietary name Keytruda
Manufacturer MSD
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date March 2022
Expected Registration December 2023
Orphan drug No
Registration phase Registration application pending

Therapeutic value

Therapeutic value Possible added value
Substantiation De verwachting is dat op basis van de resultaten uit de studie de paskwil criteria net aan gehaald zullen worden.

Expected patient volume per year

References NKR; Longkanker Nederland factsheet 2019; Heineman et al. 2016; DICA jaarrapportage - DLSA 2015; PALGA/IKNL. Pakketadvies ADAURA: ZIN Pakketadvies osimertinib (Tagrisso®) bij niet-kleincellige longkanker (NSCLC) 2021.
Additional remarks In 2019 waren er 9.929 patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (NKR 2019), waarvan 19%, 8%, en 11% met pathologisch stadium I, II, en IIIA (Longkanker Nederland factsheet 2019). Totaal ondergaan 1.193 patiënten in stadium IB-IIIA een resectie (NKR 2017, Heineman et al. 2016). 90% van de resecties in Nederland is een R0 resectie (1.073 patiënten) (DICA jaarrapportage - DLSA 2015).

Expected cost per patient per year

Cost < 90,000.00
References G-Standaard
Additional remarks AIP per november 2017: €2.624,38 per injectieflacon 25mg/ml flacon 4ml (oplossing). Uitgaande van een behandeling van 1 x per 3 weken 200mg voor 12 maanden zou dat gaan om maximaal €90.000 per patiënt per jaar. De behandelduur die voor deze indicatie onderzocht wordt is maximaal 12 maanden. Voor pembrolizumab is een financieel arrangement van toepassing tot 1 januari 2024. Aankomende indicatie uitbreidingen vallen onder deze overeenkomst, mits zij voldoen aan stand der wetenschap en praktijk.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.