Perampanel

Werkzame stof

Perampanel

Domein

Neurologische aandoeningen

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Indicatieuitbreiding IND

Hoofdindicatie

Epilepsie

Uitgebreide indicatie
Extension of indication to include adjunctive treatment in paediatric patients from 2 to 11 years of age in Partial-Onset (focal) Seizures with or without secondary generalisation and Primary Generalised Tonic-Clonic Seizures with idiopathic generalised epilepsy for Fycompa

1. Product

Merknaam

Fycompa

Fabrikant

Eisai

Werkingsmechanisme

Receptorantagonist

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Suspensie Voor Oraal Gebruik

Bekostigingskader

Extramuraal (GVS)

Aanvullende opmerkingen
AMPA receptor antagonist

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

September 2019

Verwachte registratie

Augustus 2020

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Overige anti-epileptica

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Perampanel met name interessant voor patiënten die niet uitkomen met de huidige behandelopties.

Behandelduur

doorlopend

Toedingsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

4-12 mg

Bronnen
NCT02849626; SmPC
Aanvullende opmerkingen
Dosering moet getitreerd worden voor maximaal effect.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

50

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
GIPdatabank; CBS
Aanvullende opmerkingen
In 2017 waren er 522 gebruikers van perampanel. Dit zijn patiënten van >12 jaar. De verhouding tussen de bevolkingsgroep 4-12 jaar en die van >12 jaar is ongeveer 1:10. Aangenomen dat er een gelijke verdeling van de indicatie plaatsvindt zouden er ongeveer 50 patiënten verwacht kunnen worden voor deze indicatie.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

1.000 - 1.100

Bronnen
GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
In 2017 werd er per gebruiker €1.050 vergoed.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

52.500

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Lennox-Gastaut syndrome

Bronnen
Eisai pipeline; NCT02834793

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.