Uitgebreide indicatie Extension of indication to include the treatment of unclassifiable interstitial lung disease (UILD)
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Pirfenidone
Domein Longziekten algemeen
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Long, overig
Uitgebreide indicatie Extension of indication to include the treatment of unclassifiable interstitial lung disease (UILD) for Esbrie.
Merknaam Esbriet
Fabrikant Roche
Werkingsmechanisme Anders, zie opmerkingenveld
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Tablet
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Collagen inhibitor; Cytokine inhibitor

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum Januari 2021
Verwachte registratie December 2021
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Er is op dit moment niets bekend over het verwachte patiëntvolume.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.