Extended indication Complicated urinary tract infections (cUTI), including pyelonephritis, bloodstream infections (BSI)
Therapeutic value Possible added value
Total cost 22,000,000.00
Registration phase No registration expected

Product

Active substance Plazomicin
Domain Infectious diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Bacterial infections
Extended indication Complicated urinary tract infections (cUTI), including pyelonephritis, bloodstream infections (BSI) due to certain Enterobacteriaceae and infections due to Enterobacteriaceae in adult patients with limited treatment options.
Proprietary name Zemdri
Manufacturer Achaogen
Mechanism of action Antibiotic
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Next-generation aminoglycoside ("neoglycoside") antibacterieel.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Submission date October 2018
Orphan drug No
Registration phase No registration expected
Additional comments De fabrikant heeft om commerciële redenen de registratieaanvraag teruggetrokken.

Therapeutic value

Current treatment options Tigecycline en colistine voor HAP. Voor UWI is het ook een geschikt carbapenem sparend regime bij ESBL infecties.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Voor HAP wordt plazomicine gecombineerd met een ander antibioticum zoals bijvoorbeeld meropenem (afhankelijk van het micro-organisme). Ten opzichte van colistine combinatie therapie laat een kleine studie een duidelijke betere survival zien. Verder is plazomicine een middel die als monotherapie kan worden gebruikt bij (gecompliceerde) UWI met resistente gram negatieve micro-organismen, inclusief ESBL (carbapenem-sparend). Temocolline is een mogelijk alternatief, maar naar verwachting zal plazomicin de concurrentiestrijd winnen. De toxiciteit bij niertransplantatie is onduidelijk.
Duration of treatment Average 7 day / days
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 15 mg/kg
References Medscape, ESCMID presentatie 2017, Connolly et al AAC 2018.
Additional comments Een kuur duurt 4-7 dagen.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 4,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References GIPdatabank; Nethmap 2017, nivel.
Additional comments Afgelopen jaren is het meropenem gebruik verviervoudigd, mede gedreven door ESBL infecties, met name urineweginfecties. Plazomicine heeft ook een plek voor UWI veroorzaakt door ESBL en niet alleen CRE. Incidentie urineweginfecties is 40-60/1.000 volwassen inwoners. ESBL rate is 10%. Er zijn echter ook nog andere (orale) alternatieven voor handen. Er wordt verwacht dat ongeveer 50 patiënten per ziekenhuis dit geneesmiddel zullen gebruiken. Dit komt neer op een patiëntvolume van rond de 4.000.

Expected cost per patient per year

Cost 4,000.00 - 7,000.00
References https://uk.reuters.com/article/us-achaogen-fda/fda-knocks-back-achaogens-drug-for-bloodstream-infection-idUKKBN1JM1JP; https://reference.medscape.com/drug/zemdri-plazomicin-1000230
Additional comments Ingeschat op $1.000 per dag in de Verenigde Staten. Een kuur duurt 4-7 dagen.

Potential total cost per year

Total cost

22,000,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.