Plerixafor

Stofnaam

Plerixafor

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan

IndicatieuitbreidingIND

Hoofdindicatie

Lymfeklierkanker

Uitgebreide indicatie
Extension of Indication to include paediatric patients aged 1 to 18 years. Mozobil is a medicine used to help collecting haematopoietic stem cells (cells in the bone marrow that can develop into different types of blood cells) for transplantation. It is used in adult patients with lymphoma or multiple myeloma (types of blood cell cancer) for autologous transplantation (when the patient’s own cells are used in the transplant). It is only used in patients in whom collection of stem cells is difficult.

1. Product

Merknaam

Mozobil

Fabrikant

Genzyme

Toedieningsweg

Subcutaan

Toedieningsvorm

Injectie

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Alpha chemokine receptor CXCR4 antagonist.

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Datum indiening

Maart 2018

Verwachte registratie

Februari 2019

Weesgeneesmiddel

Ja

Fase registratie

Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

Gemiddeld 4 dag/dagen

Toedieningsfrequentie

1 maal per dag

Dosering per toediening

0,24 mg/kg

Bronnen
EPAR
Aanvullende opmerkingen
Plerixafor dient 6 tot 11 uur vóór aanvang van elke aferese te worden toegediend door middel van een
subcutane injectie, na een voorbehandeling van 4 dagen met G-CSF. Bij klinische onderzoeken werd
plerixafor meestal gedurende 2 tot 4 (en tot maximaal 7) opeenvolgende dagen gebruikt.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

3

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
GIPdatabank; CBS
Aanvullende opmerkingen
In 2015 werden 11 volwassenen behandeld met plerixafor. De verhouding van 1-18 jarigen ten opzichte van 18+ in Nederland in 2017 was 1:3,7. Dit zou betekenen dat er 3 kinderen in aanmerking zouden komen voor deze indicatie-uitbreiding.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

< 11.000

Bronnen
GIPdatabank; EPAR
Aanvullende opmerkingen
In 2015 werd er €10.648 vergoed per gebruiker van plerixafor. Aangezien plerixafor per kg lichaamsgewicht wordt toegediend zullen de kosten per patiënt per jaar wellicht iets lager uitvallen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

33.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)

Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.