Extended indication

Polivy in combinatie met rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine en prednison (R-CHP) is geïndiceerd

Therapeutic value

Possibly no place in the treatment regimen

Total cost

0.00

Registration phase

Registered

Product

Active substance

Polatuzumab vedotin

Domain

Hematology

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Aggressive non-Hodgkin’s lymphoma

Extended indication

Polivy in combinatie met rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine en prednison (R-CHP) is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met niet eerder behandeld diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL).

Proprietary name

Polivy

Manufacturer

Roche

Portfolio holder

Roche

Mechanism of action

Antibody-drug conjugate

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Intravenous drip

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

ATMP

No

Submission date

November 2021

Expected Registration

May 2022

Orphan drug

Yes

Registration phase

Registered

Additional remarks
Positieve CHMP opinie ontvangen in maart 2022. Polivy is voor deze en volgende indicaties in de sluis geplaatst: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-16070.html

Therapeutic value

Current treatment options

Alternatieve behandelingen in de eerste lijn voor DLBCL zijn: R-CHOP21, R-CHOP14, DA-EPOCH-R, R-MiniCHOP, R-COP, R-bedastumine.

Therapeutic value

Possibly no place in the treatment regimen

Substantiation

In de fase 3 studie POLARIX werd een statistisch significant verschil gevonden voor de progressievrije overleving (PFS) ten opzichte van de standaard chemotherapie. Er wordt verwacht dat dit geneesmiddel mogelijk niet ingezet zal worden gezien de beperkte winst in PFS en er geen (algehele overleving) OS voordeel is.

Duration of treatment

Maximal 18 week / weeks

Frequency of administration

1 times every 3 weeks

Dosage per administration

1,8 mg/kg

References
NCT03274492 https://ash.confex.com/ash/2021/webprogram/Paper154729.html
Additional remarks
Maximaal 6 cycli.

Expected patient volume per year

References
NKR (1); HOVON (2); Tilly H et al, Blood 202; vol 138 (Supplement 2): LBA-1 (3) Expert opinie (4)
Additional remarks
De incidentie van DLBCL in Nederland in 2018 bedroeg 1565 patiënten (1). Van de totale incidente populatie krijgt circa 85% R-CHOP behandeling (2). Met deze behandeling is Polivy in combinatie met R-CHP vergeleken in de registratiestudie. Er vallen dus maximaal 1.330 patiënten in binnen de grenzen van de indicatie voor deze behandeling. Er wordt verwacht dat er geen plaats is voor dit middel gezien beperkte winst in PFS en er geen OS voordeel is (4).

Expected cost per patient per year

Cost

> 61,851.00

References
Medicijnkosten.nl
Additional remarks
Er is een financieel arrangement overeengekomen voor R/R-DLBCL. Dit middel is in de sluis geplaatst tot er een financieel arrangement overeengekomen is.

Polivy infusiepoeder flacon 30mg is dus € 2.061,73 excl. Btw
Polivy infusiepoeder flacon 140mg is dus  € 9.621,43 excl. Btw

Uitgaande van een dosering per toediening van 1,8mg/kg bij een persoon van 78,5kg (CBS) = 141,3mg gemiddeld. 
Dus 5x 30mg nodig:  €10.308,66 per cyclus.
Toediening van 1x per 3 weken voor maximaal 6 cycli komt het in Nederland neer op: €61.851,97.

Potential total cost per year

Total cost

0.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension

Yes

Indication extensions

Chronic lymphocytic leukaemia; Non-Hodgkin's lymphoma; Richter's syndrome

References
Adis Insight
Additional remarks
Per februari 2022 bevinden deze indicaties zich in fase 2.

Other information

There is currently no futher information available.