Uitgebreide indicatie In combination with metformin in patients with type 2 diabetes mellitus.
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Polyethylene glycol loxenatide
Domein Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Diabetes
Uitgebreide indicatie In combination with metformin in patients with type 2 diabetes mellitus.
Fabrikant Jiangsu Hengrui
Werkingsmechanisme GLP-1 receptoragonist
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen GLP-1 Receptor Agonist Bekostiging mogelijk extramuraal conform andere glp-1 agonisten

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2022
Verwachte registratie 2023
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Verwachte indiening gebaseerd op actual primary completion date fase 3 studie in datum in 2016.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Andere GLP1-agonisten.
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 1 maal per week
Dosis per toediening 100µg
Bronnen NCT02477969

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen Totale GLP-1 klasse in 2017 volgens GIP 12.919 gebruikers.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.