Pomalidomide

Stofnaam

Pomalidomide

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan

Indicatieuitbreiding IND

Hoofdindicatie

Multipel Myeloom

Uitgebreide indicatie
Extension of indication to include treatment with Imnovid in combination with bortezomib and dexamethasone of adult patients with multiple myeloma who have received at least one prior treatment regimen including lenalidomide

1. Product

Merknaam

Imnovid

Fabrikant

Celgene

Werkingsmechanisme

Angiogeneseremmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Capsule

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Immuunmodulator/proteasoom inhibitor

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Datum indiening

Augustus 2018

Verwachte registratie

Mei 2019

Weesgeneesmiddel

Ja

Fase registratie

Positieve CHMP-opinie

Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie maart 2019. Registratie op 13 mei 2019.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties

Revlimid of Velcade

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

Mediaan 9 maand/maanden

Toedieningsfrequentie

1 maal per dag

Dosering per toediening

4 mg

Bronnen
OPTIMISMM: NCT01734928
Aanvullende opmerkingen
Imnovid op dag 1-14 van 21 dagen.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 158

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR;  Pakketadvies daratumumab (Darzalex®) bij multipel myeloom, ZIN 2017
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks nieuwe MM patienten bedraagt 1.117, waarvan 90% symptomatisch: 1.006. Bij patiënten <70 krijgen 387 patiënten een tweedelijnsbehandeling buiten studieverband. Hiervan wordt verwacht dat 30% behandeld zal worden met PBD (116). 323 patiënten krijgen jaarlijks een derdelijns behandeling. Verwacht wordt dat 5% behandeld zal worden met PBD (16). Bij patiënten >70 en >65 met co-morbiditeiten krijgen 211 patiënten een tweedelijnsbehandeling. Verwacht wordt dat 10% behandeld zal worden met PBD (21). 95 patiënten uit deze groep krijgen jaarlijks een derdelijns behandeling. Verwacht wordt dat 5% behandeld zal worden met PBD (5). In totaal zijn er dus 116+16+21+5=158 patiënten die in aanmerking komen voor een tweede- en derdelijns behandeling met PBD.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

76.000

Bronnen
G-standaard; Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
12 cycli van 21 dagen per patient (2/3 verpakking per cyclus) = 12x 2/3 x €9.562. Dit zijn alleen de kosten van Imnovid.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

12.008.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)

Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.