Ponesimod

Werkzame stof
Ponesimod
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Multiple sclerose
Uitgebreide indicatie
Treatment of Relapsing-remitting multiple sclerosis (MS)

1. Product

Fabrikant
Janssen
Werkingsmechanisme
Receptoragonist
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Omhulde tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Oral selective sphingosine-1 phosphate-1 receptor agonist

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
April 2020
Verwachte registratie
Mei 2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
teriflunomide (vergelijkende behandeling studie) en naar verwachting de andere orale MS-middelen zoals fingolimod (zie farmacotherapeutisch kompas).
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Tussen de sfingosine-1-fosfaat receptoragonisten is veel concurrentie en weinig verschil in aangetoonde effectiviteit. Het verschil tussen deze geneesmiddelen ligt met name in de bijwerkingsprofielen.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedieningsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
20 mg
Bronnen
OPTIMUM (NCT02425644)

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

200 - 500

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
GIP databank, hersenstichting, Nationaal MS fonds.
Aanvullende opmerkingen
Hersenstichting: In Nederland komt MS voor bij ongeveer 1 op de 1.000 inwoners. Nederland telt dus ongeveer 17.000 mensen met MS. RMS komt bij ongeveer 40% van alle mensen met MS voor (6.800 personen). Door de concurrentie aan middelen zal het verwachte marktaandeel op maximaal een paar honderd patiënten komen te liggen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
9.000 - 19.000
Bronnen
GIP-databank
Aanvullende opmerkingen
Er is nog geen prijs bekend maar de verwachting is dat dit in lijn zal zijn met directe concurrenten. Bij substitutie geen toename in kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

4.900.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Bronnen
adis insight, clinicaltrials.gov
Aanvullende opmerkingen
Graft-versus-host disease (fase II)

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.