Uitgebreide indicatie

Patients With Advanced or Metastatic RET Fusion-Positive Non-Small Cell Lung Cancer.

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Totale kosten

4.095.000,00

Registratiefase

Geregistreerd

Product

Werkzame stof

Pralsetinib

Domein

Oncologie

Reden van opname

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Longkanker

Uitgebreide indicatie

Patients With Advanced or Metastatic RET Fusion-Positive Non-Small Cell Lung Cancer.

Merknaam

Gavreto

Fabrikant

Roche

Werkingsmechanisme

Tyrosine kinase remmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Capsule

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Selectieve remmer van RET-kinase.

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Conditional marketing authorisation

ATMP

Nee

Indieningsdatum

Mei 2020

Verwachte registratie

November 2021

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Geregistreerd

Aanvullende opmerkingen
Verwachte registratie fabrikant: vierde kwartaal van 2021. Positieve CHMP-opinie in september 2021. Pralsetinib is voor deze indicatie in de sluis geplaatst.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

RET fusie-positieve NSCLC: Carboplatin/Cisplatin + Pemetrexed +/- Pembrolizumab.

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Toedieningsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

400 mg

Bronnen
NCT04204928, NCT04222972, NCT03037385.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

29 - 34

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Richtlijn niet-kleincellig longcarcinoom, NVALT 2020; Expertopinie; PALGA; Pakketadvies sluisgeneesmiddel atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, ZIN 2018; uitgezaaide-kanker-in-beeld-rapport.pdf; expertopinie.
Aanvullende opmerkingen
In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 stadium I, 921 stadium II, 2.452 stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 stadium IV en 31 onbekend. Uitgaande van stadium IIIb / IV komt dat neer op zo'n 6.200 patiënten. Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IIIb/IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529) en 50% van stadium IIIa (675). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 7.400 patiënten. Het aantal patiënten dat geen plaveiselcelcarcinoom heeft betreft 77% (ongeveer 5.700).  
Hiervan zal bij 1%-2% een RET-fusie aanwezig zijn. Gezien het een indicatie betreft waarbij een mutatie een rol speelt is de verwachting dat van deze patiënten maximaal 85% een eerstelijnsbehandeling krijgen (50-100 patiënten).  Dit betreft een hoger percentage dan patiënten zonder oncogene mutatie omdat in dit geval de performance score een ondergeschikte rol speelt. Momenteel worden ongeveer 22% van de patiënten getest op RET-fusies maar dit percentage zal mogelijk stijgen indien er gerichte therapieën zoals pralsetinib beschikbaar komen. Om deze reden nemen wij dit percentage niet mee in onze berekening maar niet alle patiënten zullen in de praktijk worden getest.

Update juni 2022: data uit de NKR en Palga laten een RET-fusie percentage zien van 0,59%, resulterende in een patiëntvolume van 29-34 patiënten, uitgaande van de overige boven genoemde afslagen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

< 130.000,00

Bronnen
Inschatting selpercatinib
Aanvullende opmerkingen
Prijs voor Nederland nog niet bekend maar gelijke kosten verwacht met selpercatinib. Dit middel is voor deze indicatie in de sluis geplaatst tot er een financieel arrangement is overeengekomen.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

4.095.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Medullaire en papillaire schildklierkanker met een RET genfusie

Bronnen
AdisInsight
Aanvullende opmerkingen
Phase 2 Solid tumours; Thyroid cancer.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.