Ramucirumab

Werkzame stof
Ramucirumab
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Leverkanker
Uitgebreide indicatie
Cyramza monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with advanced or unresectable hepatocellular carcinoma who have a serum alpha fetoprotein (AFP) of ≥ 400 ng/ml and who have been previously treated with sorafenib.

1. Product

Merknaam
Cyramza
Fabrikant
Eli Lilly
Werkingsmechanisme
Angiogeneseremmer
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Monoclonaal antilichaan gericht tegen VEGF2. Ramucirumab blokkeert de binding van VEGF aan VEGFR2 en remt zo de angiogenese.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Augustus 2018
Verwachte registratie
Augustus 2019
Registratiefase
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie in juni 2019.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Regorafenib
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Patiënten met AFP-High hebben een verbetering van de mediane OS van 3,1 maand.
Behandelduur
Mediaan 3 maand/maanden
Toedingsfrequentie
1 maal per 2 weken
Dosis per toediening
8 mg/kg
Bronnen
2018 ASCO annual meeting abstract #4003; NCT02435433; Zhu et al. Lancet Oncol. 2019 Jan 18.
Aanvullende opmerkingen
8 mg/kg ramucirumab wordt toegediend via IV op dag 1 van iedere cyclus van 14 dagen.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

20 - 50

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR
Aanvullende opmerkingen
Totaal aantal patiënten in 2016 met hepatocellulair carcinoom stadium 4 betreft 158. Verwacht wordt dat ongeveer 20-50 patiënten hiervan in de tweede lijn zullen worden behandeld.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
15.500
Bronnen
Fabrikant; Zhu et al. Lancet Oncol. 2019 Feb;20(2):282-296. G-standaard november 2019.
Aanvullende opmerkingen
AIP nov 2019: €460,70 voor een flacon van 100 mg. Voor een patiënt van 70 kg worden 5,6 flacons per cyclus gebruikt (€2.579,92). Het mediaan aantal cycli bedraagt 6 dus de totale kosten zijn €15.479,52.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

542.500

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.