Uitgebreide indicatie Cyramza in combination with erlotinib is indicated for the first-line treatment of adult patients wi
Therapeutische waarde Geen oordeel
Registratiefase Geregistreerd en vergoed

Product

Werkzame stof Ramucirumab
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Longkanker
Uitgebreide indicatie Cyramza in combination with erlotinib is indicated for the first-line treatment of adult patients with metastatic non-small cell lung cancer with activating epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations.
Merknaam Cyramza
Fabrikant Eli Lilly
Werkingsmechanisme Angiogeneseremmer
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Monoclonaal antilichaan gericht tegen VEGF2. Ramucirumab blokkeert de binding van VEGF aan VEGFR2 en remt zo de angiogenese

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Juli 2019
Verwachte registratie Februari 2020
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP-opinie in december 2019.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Eerstelijns Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs): erlotinib (Tarceva),
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Geen meerwaarde verwacht ten opzichte van osimertinib.
Behandelduur Mediaan 11 maand/maanden
Toedieningsfrequentie 1 maal per 2 weken
Dosis per toediening 10 mg/kg
Bronnen Clinicaltrials.gov; NCT02411448; Nakagawa et al. Lancet Oncol. 2019
Aanvullende opmerkingen 10 mg/kg ramucirumab elke 2 weken (IV) in combinatie met 150 mg erlotinib dagelijks

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 21

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR; Pakketadvies Atezolizumab; Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2554; expertopinie; PALGA database
Aanvullende opmerkingen Jaarlijks presenteren er ongeveer 7.500 patiënten per jaar met NSCLC stadium IIIb/IV. Het aantal NSCLC patiënten met EGFR mutaties in 1L is ongeveer 5 tot 10% (375-750). In de praktijk zullen niet alle patiënten vanwege comorbiditeiten in aanmerking komen voor een behandeling, maar ongeveer 80% (300-600). Verder is het testgehalte voor mutaties volgens de PALGA database 70%. Dit brengt het totale aantal patiënten op 210 tot 420. Aangezien de voorkeursbehandeling voor deze indicatie osimertinib zal zijn, is de inschatting dat minder dan 5% in aanmerking zal komen voor deze behandeling (<21 patiënten).

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Bronnen G-standaard juni 2020
Aanvullende opmerkingen AIP november 2019: €518,31 voor een flacon van 100 mg. Voor een patiënt van 70 kg worden 7 flacons per 2 weken gebruikt (€3.628,17). Bij een behandeling van een jaar komt dit neer op €3.628,17 x 26= €94.332,42. De kosten van erlotinib komen hier nog bij.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Oesophageal cancer;
Bronnen adisinsight
Aanvullende opmerkingen Lopende fase 3 studie.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.