Ranibizumab

Werkzame stof
Ranibizumab
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Oogaandoeningen
Uitgebreide indicatie
Lucentis is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen voor de behandeling van proliferatieve diabetische retinopathie (PDR).

1. Product

Merknaam
Lucentis
Fabrikant
Novartis
Werkingsmechanisme
Angiogeneseremmer
Toedieningsweg
Intravitreaal
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Recombinant gehumaniseerd monoklonaal antilichaam, dat zich in hoge mate bindt aan de vasculaire endotheliale groeifactor A (VEGF-A)-isovormen. Hierdoor wordt voorkomen dat VEGF-A zich bindt aan de receptoren VEGFR-1 en VEGFR-2. Door de afgenomen activiteit van VEGF vermindert de endotheelcel-proliferatie, wordt vorming van nieuwe bloedvaten geremd, treedt er minder vaatlekkage op en neemt de ernst van ontstekingsprocessen af.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
November 2018
Verwachte registratie
Oktober 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie in september 2019.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Panretinale laserbehandeling (PRP).
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Regressie van neovascularisatie in retina, opticus of iris bij proliferatieve diabetische retinopathie; Geen verschil in visus na 5 jaar tussen PRP en antiVEGF. 19 injecties nodig in 5 jaar, meeste in de eerste 2 jaar (protocol S); Clarity study 4,4 inj nodig in eerste jaar. oplaadfase 3 of 6 injecties a 4 weken, hierna injecties zo nodig. Voor en nadelen aan zowel antiVEGF als PRP voor behandeling van proliferative DRP. Keuze is per patiënt verschillend en afhankelijk van meerdere factoren. Ranibizumab zal naar verwachting weinig gebruikt worden bij diabetische retinopathie. Ranibizumab wordt al gebruikt bij diabetische macula oedeem (DME). Het kan ook gebruikt gaan worden bij patiënten die anti-VEGH ontvangen en patiënten met neovascularisaties waarbij dit niet effectief blijkt, echter is de verwachting dat hiervoor met name bevacizumab gebruikt zal worden, aangezien dit dezelfde effectiviteit heeft, maar goedkoper is.
Behandelduur
Niet gevonden
Dosis per toediening
0,5 mg
Bronnen
SmPC Lucentis; Mitchell et al. Ophthalmology. 2011 Apr;118(4):615-25. DRCR network Protocol S study, 5 year data, Gross et al JAMA Ophthalmol 2018 Clarity study (is met aflibercept) Proteus study RESTORE, REVEAL en REFINE studies.
Aanvullende opmerkingen
Toediening Lucentis wanneer nodig.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
Richtlijn Diabetische retinopathie, NOG 2006
Aanvullende opmerkingen
De incidentie van retinopathie werd in 2000 geschat op 3.400 mannen en 3.300 vrouwen. De prevalentie van retinopathie onder personen met diabetes mellitus type 2 bedroeg 13,6%, er zijn naar schatting 52.800 diabetespatiënten met retinopathie. De verwachting is dat het met name zal gaan om patiënten met proliferatieve diabetische retinopathie die in aanmerking zullen komen voor deze behandeling. Daarnaast zullen vooral patiënten die al anti-VEGF ontvangen en patiënten met neovascularisaties mogelijk gebruik maken van ranibizumab. Echter zal voor proliferatieve DRP in Nederland naar verwachting bevacizumab worden gegeven, aangezien dit net zo goed werkt en goedkoper is. Het patiëntvolume zal hierdoor naar verwachting laag zijn.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
700 - 800
Bronnen
G-standaard
Aanvullende opmerkingen
PRN toediening, onbekend. 1 Injectie Lucentis = €758.62

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Retinopathy of prematurity (ROP) in preterm infants
Bronnen
NCT02375971

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.