Recombinant zoster vaccin

Stofnaam
Recombinant zoster vaccin
Domein
Infectieziekten
Hoofdindicatie
Virale infecties
Uitgebreide indicatie
Shingrix is geïndiceerd voor de preventie van herpes zoster en postherpetische neuralgie bij volwassenen van 50 jaar of ouder.

1. Product

Merknaam
Shingrix
Fabrikant
GSK
Toedieningsweg
Intramusculair
Toedieningsvorm
Injectie
Aanvullende opmerkingen
Dit is een recombinant zoster vaccin (i.t.t. Zostavax wat een levend verzwakt varicella-zostervirus is).

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Bijzonderheid
Nieuw geneesmiddel
Datum indiening
Januari 2017
Verwachte registratie
Maart 2018
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Positieve opinie CHMP januari 2018. Geregistreerd in maart 2018.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
Zostavax
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Gemiddeld 6 maand/maanden
Dosering per toediening
50 ug
Aanvullende opmerkingen
Toedieningsfrequentie: eenmalig 2 injecties op t=0 en op t=2-6 maanden.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

60.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
CBS; Kostenconsequentieraming van opname van Zostavax in het geneesmiddelenvergoedingssysteem.
Aanvullende opmerkingen
6,7 mln. Inwoners van 50+, betreft het maximale volume. Er wordt uitgegaan van een populatie patienten die immuundeficient zijn van 10% (o.a. seronegatieve patiënten, gebruikers van immunosuppressiva en patiënten met invasieve tumoren) en een vaccinatiegraad in het eerste jaar van 1% wat neerkomt op een populatie van ongeveer 60.000.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
300
Bronnen
Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
Vergelijkbaar met Zostavax wat €144,54 per injectie kost.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

18.000.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.