Uitgebreide indicatie Extension of indication to include adults who do not require invasive mechanical ventilation at star
Therapeutische waarde Mogelijk geen plaats in de behandeling
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Remdesivir
Domein Infectieziekten
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie COVID-19
Uitgebreide indicatie Extension of indication to include adults who do not require invasive mechanical ventilation at start of treatment. • In adolescents (aged 12 to less than 18 years and weighing at least 40 kg) with pneumonia requiring supplemental oxygen (low- or high-flow oxygen or other non-invasive ventilation at start of treatment).
Merknaam Veklury
Fabrikant Gilead
Werkingsmechanisme Virusremmer
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen RNA-replicaseremmers.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
ATMP Nee
Indieningsdatum Februari 2021
Verwachte registratie Februari 2022
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Mogelijk geen plaats in de behandeling

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing De resultaten vallen tegen. Er zullen waarschijnlijk andere geneesmiddelen ingezet worden voor deze indicatie.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Aanvullende opmerkingen Zie opmerkingen bij therapeutische waarde, verwachting: geen plaats in de behandeling en daarom geen patiënten verwacht die hiervoor in aanmerking zullen komen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 1.840,00 - 5.515,00
Bronnen www.medicijnkosten.nl (Lijstprijs inclusief BTW) SmPC Veklury
Aanvullende opmerkingen Een kuur duurt tussen de 5 en 10 dagen. Op de eerste dag wordt een dubbele dosering toegediend. For patients at high risk of progressing to severe COVID-19, including hospitalisation and not requiring supplemental oxygen, the total duration of treatment should be 3 days.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.