Remestemcel-L

Stofnaam

Remestemcel-L

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Graft versus Host

Uitgebreide indicatie
Acute steroid-refractory graft versus host disease (GvHD) in adults and children - second-line following allogeneic bone marrow transplant (BMT)

1. Product

Merknaam

Prochymal

Fabrikant

Mesoblast

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Verwachte registratie

2019

Weesgeneesmiddel

Ja

Fase registratie

Klinische studies

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties

Onder andere: - MSC - ATG - MMF - ruxolitinib - etanercept - infliximab - PUVA

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

MSC worden in verschillende studies toegediend met verschillende doseringen, verschillende infusiefrequenties, vanuit verschillende kweekmethoden en resultaten zijn derhalve moeilijk onderling te vergelijken. Gemiddeld wordt er een respons gezien van 25-60% van patiënten welke lijdt tot een significante verbetering in overleving in de responderende patiënten. Echter deze data zijn allemaal gebaseerd op fase 1/2 studies. De enige gerandomiseerde fase 3 studie naar het product Prochymal in 244 patiënten liet geen verschil zien tussen de Prochymal groep en de controle arm op het primaire eindpunt van complete remissie van de GVHD gedurende minstens 28 dagen (p=0.3). Deze resultaten zijn alleen in abstract vorm. Eerdere fase 2 studies naar Prochymal waren anders van opzet. De studie door Kebriaei et al was een dosefinding studie waarbij Prochymal werd toegediend in de eerste lijn bij GVHD in combinatie met methylprednisolon waarbij een overall response rate van 94% werd behaald met 77% van patienten een CR op dag 28. De tweede studie betrof 12 kinderen met steroid refractaire GVHD die 2x/week 2-8x10^6 MSC/kg kregen toegediend. Zeven patienten (58%) behaalden CR, twee (17%) PR en drie (25%) een mixed respons.

Behandelduur

Gemiddeld 4 week/weken

Toedieningsfrequentie

2 maal per week

Dosering per toediening

2.0 x 10^6 cellen/kg lichaamsgewicht

Bronnen
- Locatelli et al, Remestemcel-L for the treatment of graft versus host disease, Expert Review of Clinical Immunology, 2017 
- Van der Wagen et al, Huidige mogelijkheden voor behandeling van Graft-versus-Host Disease: een nieuwe richtlijn, Nederlands tijdschrift voor Hematologie, 2018

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

30 - 250

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
400-500 allogene stamceltransplantaties per jaar. 50% kans op acute GvHD. Gezien 2L behandeling zal slechts een deel van deze patiënten in aanmerking komen voor Prochymal. Inschatting: 30 - 250 patiënten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

< 200.000

Bronnen
LA Times, 11 okt. 2015
Aanvullende opmerkingen
In Canada is Prochymal goedgekeurd voor GvHD en kost daar $200,000.00 per behandeling. Inschatting: €30.000,00 per toediening.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

28.000.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.