Remestemcel-L

Active substance
Remestemcel-L
Domain
Oncology and Hematology
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen
New medicine (specialité)
Main indication
Stem cell transplants
Extended indication
Acute steroid-refractory graft versus host disease (GvHD) in adults and children - second-line following allogeneic bone marrow transplant (BMT)

1. Product

Proprietary name
Prochymal
Manufacturer
Mesoblast
Mechanism of action
Autologous modified cell therapy
Route of administration
Intravenous
Therapeutical formulation
Intravenous drip
Budgetting framework
Intermural (MSZ)

2. Registration

Registration route
Centralised (EMA)
Submission date
2020
Expected Registration
2021
Orphan drug
Yes
Registration phase
Clinical trials
Additional comments
Dit geneesmiddel is geclassificeerd als een ATMP.

3. Therapeutic value

Current treatment options
Onder andere: - MSC - ATG - MMF - ruxolitinib - etanercept - infliximab - PUVA
Therapeutic value
Potential added value
Substantiation
MSC worden in verschillende studies toegediend met verschillende doseringen, verschillende infusiefrequenties, vanuit verschillende kweekmethoden en resultaten zijn derhalve moeilijk onderling te vergelijken. Gemiddeld wordt er een respons gezien van 25-60% van patiënten welke lijdt tot een significante verbetering in overleving in de responderende patiënten. Echter deze data zijn allemaal gebaseerd op fase 1-2 studies. De enige gerandomiseerde fase 3 studie naar het product Prochymal in 244 patiënten liet geen verschil zien tussen de Prochymal groep en de controle arm op het primaire eindpunt van complete remissie van de GVHD gedurende minstens 28 dagen (p=0.3). Deze resultaten zijn alleen in abstract vorm verschenen en nooit in een peer-reviewed journal. Eerdere fase 2 studies naar Prochymal waren anders van opzet. De studie door Kebriaei et al was een dosefinding studie waarbij Prochymal werd toegediend in de eerste lijn bij GVHD in combinatie met methylprednisolon waarbij een overall response rate van 94% werd behaald met 77% van patiënten een CR op dag 28. De tweede studie betrof 12 kinderen met steroid refractaire GVHD die 2x/week 2-8x10^6 MSC/kg kregen toegediend. 7 patiënten (58%) behaalden CR, 2 (17%) PR en 3 (25%) een mixed respons.
Duration of treatment
Average 4 week / weeks
Frequency of administration
2 times a week
Dosage per administration
2.0 x 10^6 cellen/kg lichaamsgewicht
References
- Locatelli et al, Remestemcel-L for the treatment of graft versus host disease, Expert Review of Clinical Immunology, 2017 - Van der Wagen et al, Huidige mogelijkheden voor behandeling van Graft-versus-Host Disease: een nieuwe richtlijn, Nederlands tijdschrift voor Hematologie, 2018
Additional comments
Mogelijk minder effectief product dan de huidige MSC die worden geproduceerd in de academische centra in Leiden en Utrecht daar het product Remestemcel-L een veel hoger aantal passages in het lab heeft doorlopen met hierdoor waarschijnlijk optreden van senescense en epigenetische modificatie.

4. Expected patient volume per year

Patient volume

< 30

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
EBMT database
Additional comments
Jaarlijks worden in Nederland circa 600 allogene stamceltransplantaties uitgevoerd. In naar schatting de helft van de gevallen (=300) treedt enige vorm van Graft-versus-Host-ziekte op welke behandeld wordt met steroïden. Hiervan is naar schatting 50% steroïd refractair, wat maakt dat jaarlijks in totaal 150 patiënten theoretisch in aanmerking zouden komen voor behandeling met dit geneesmiddel. Gezien dit een 2L behandeling betreft zal slechts een deel van deze patiënten in aanmerking komen voor Prochymal. Inschatting: maximaal 30 patiënten.

5. Expected cost per patient per year

Cost
< 200,000
References
LA Times, 11 okt. 2015
Additional comments
In Canada is Prochymal goedgekeurd voor GvHD en kost daar $200,000 per behandeling. Inschatting: €30.000 per toediening.

6. Potential total cost per year

Total cost

6,000,000

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

7. Off label use

There is currently nothing known about off label use.

8. Indication extension

Indication extension
No
References
adisinsight

9. Other information

There is currently no futher information available.