Extended indication Acute steroid-refractory graft versus host disease (GvHD) in adults and children - second-line follo
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 6,000,000.00
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Remestemcel-L
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Stem cell transplants
Extended indication Acute steroid-refractory graft versus host disease (GvHD) in adults and children - second-line following allogeneic bone marrow transplant (BMT).
Proprietary name Prochymal
Manufacturer Mesoblast
Mechanism of action Autologous modified cell therapy
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)

Registration

Registration route Centralised (EMA)
ATMP Yes
Submission date 2022
Expected Registration 2023
Orphan drug Yes
Registration phase Clinical trials

Therapeutic value

Current treatment options Onder andere: - MSC - ATG - MMF - ruxolitinib - etanercept - infliximab - PUVA
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation MSC worden in verschillende studies toegediend met verschillende doseringen, verschillende infusiefrequenties, vanuit verschillende kweekmethoden en resultaten zijn derhalve moeilijk onderling te vergelijken. Gemiddeld wordt er een respons gezien van 25%-60% van patiënten welke lijdt tot een significante verbetering in overleving in de responderende patiënten. Echter deze data zijn allemaal gebaseerd op fase 1-2 studies. De enige gerandomiseerde fase 3 studie naar het product Prochymal in 244 patiënten liet geen verschil zien tussen de Prochymal groep en de controle arm op het primaire eindpunt van complete remissie van de GVHD gedurende minstens 28 dagen (p=0.3). Deze resultaten zijn alleen in abstract vorm verschenen en nooit in een peer-reviewed journal. Eerdere fase 2 studies naar Prochymal waren anders van opzet. De studie door Kebriaei et al was een dosefinding studie waarbij Prochymal werd toegediend in de eerste lijn bij GVHD in combinatie met methylprednisolon waarbij een overall response rate van 94% werd behaald met 77% van patiënten een CR op dag 28. De tweede studie betrof 12 kinderen met steroïde refractaire GVHD die 2x/week 2-8x10^6 MSC/kg kregen toegediend. 7 patiënten (58%) behaalden CR, 2 (17%) PR en 3 (25%) een mixed respons.
Duration of treatment Average 4 week / weeks
Frequency of administration 2 times a week
Dosage per administration 2.0 x 10^6 cellen/kg lichaamsgewicht.
References - Locatelli et al, Remestemcel-L for the treatment of graft versus host disease, Expert Review of Clinical Immunology, 2017. - Van der Wagen et al, Huidige mogelijkheden voor behandeling van Graft-versus-Host Disease: een nieuwe richtlijn, Nederlands tijdschrift voor Hematologie, 2018.
Additional comments Mogelijk minder effectief product dan de huidige MSC die worden geproduceerd in de academische centra in Leiden en Utrecht daar het product Remestemcel-L een veel hoger aantal passages in het lab heeft doorlopen met hierdoor waarschijnlijk optreden van senescense en epigenetische modificatie.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 30

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References EBMT database
Additional comments Jaarlijks worden in Nederland circa 600 allogene stamceltransplantaties uitgevoerd. In naar schatting de helft van de gevallen (=300) treedt enige vorm van Graft-versus-Host-ziekte op welke behandeld wordt met steroïden. Hiervan is naar schatting 50% steroïd refractair, wat maakt dat jaarlijks in totaal 150 patiënten theoretisch in aanmerking zouden komen voor behandeling met dit geneesmiddel. Gezien dit een 2L behandeling betreft zal slechts een deel van deze patiënten in aanmerking komen voor Prochymal. Inschatting: maximaal 30 patiënten.

Expected cost per patient per year

Cost < 200,000.00
References LA Times, 11 okt. 2015
Additional comments In Canada is Prochymal goedgekeurd voor Graft-versus-Host-ziekte en kost daar $200,000 per behandeling. Inschatting: €30.000 per toediening.

Potential total cost per year

Total cost

6,000,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No
References Adisinsight

Other information

There is currently no futher information available.