Remimazolam

Werkzame stof
Remimazolam
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Neurologie overig
Uitgebreide indicatie
Anesthesie en sedatie (minstens 18 jaar oud)

1. Product

Fabrikant
PAION
Werkingsmechanisme
Receptoragonist
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant: Paion Deutschland GmbH

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
2020
Verwachte registratie
2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
intraveneuze anesthetica
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Verwachting is dat remimazolam met name de concurrentie zal aangaan met propofol mits het bijwerkingenprofiel gunstiger blijkt te zijn.
Behandelduur
Niet gevonden
Dosis per toediening
50 mg
Bronnen
NCT03661489

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 500

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
GIP databank
Aanvullende opmerkingen
Afhankelijk van uiteindelijke plaatsbepaling zal een inschatting moeten worden gemaakt over het verwachte aantal patiënten. Vergelijkende behandeling in de studie: propofol. Hiervan waren in 2017 479 gebruikers. Inschatting: max 500 patiënten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
20 - 30
Bronnen
GIP databank
Aanvullende opmerkingen
Vergelijkende behandeling in de studie: propofol. prijs per patiënt per jaar in 2017 betrof 25,84 euro.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

12.500

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Aanvullende opmerkingen
alle fase III studies hebben betrekking op anesthesie.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.