Remimazolam

Werkzame stof
Remimazolam
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Neurologie overig
Uitgebreide indicatie
Indicated for procedural sedation.

1. Product

Fabrikant
PAION
Werkingsmechanisme
Receptoragonist
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Fabrikant: Paion Deutschland GmbH

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Januari 2020
Verwachte registratie
Februari 2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
intraveneuze anesthetica
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
De verwachting is dat remimazolam met name de concurrentie zal aangaan met propofol mits het bijwerkingenprofiel gunstiger blijkt te zijn. Indien de kosten gelijk zijn aan propofol is de potentie van remimazolam groot gezien de farmacokinetische voordelen. Voor langdurige sedatie op de Intensive Care is nog meer onderzoek nodig. Voor kortdurende sedatie is het zeker geschikt.
Behandelduur
Niet gevonden
Dosis per toediening
50 mg
Bronnen
NCT03661489

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

> 10.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Expertopinie
Aanvullende opmerkingen
Het patiëntvolume zal afhankelijk zijn van de plaatsbepaling. De vergelijkende behandeling in de studie (propofol) wordt op zeer zeer grote schaal ingezet met tienduizenden gebruikers per jaar. Het potentiële patiëntvolume is heel erg groot indien remimazolam geschikt blijkt voor langdurige sedatie.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
> 30
Bronnen
GIP databank; https://www.edisongroup.com/publication/filed-for-approval-in-us-japan-and-china/24152/
Aanvullende opmerkingen
Vergelijkende behandeling in de studie: propofol. prijs per patiënt per jaar in 2017 betrof €25,84. In de Verenigde Staten wordt door investment research Edisongroup een prijs van $40 per behandeling verwacht. Bij langdurig gebruik kan dit echter sterk oplopen

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

300.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Aanvullende opmerkingen
alle fase III studies hebben betrekking op anesthesie.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.