Uitgebreide indicatie Indicated for procedural sedation.
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Geregistreerd

Product

Werkzame stof Remimazolam
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Neurologie, overig
Uitgebreide indicatie Indicated for procedural sedation.
Merknaam Byfavo
Fabrikant PAION
Werkingsmechanisme Receptoragonist
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
ATMP Nee
Indieningsdatum Januari 2020
Verwachte registratie Maart 2021
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP-opinie in januari 2021.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties intraveneuze anesthetica
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing De verwachting is dat remimazolam de concurrentie aan zal gaan met propofol. Remimazolam is non-inferieur bevonden ten opzichte van propofol, het bijwerkingsprofiel is gunstiger. Verlaagde bloeddruk werd geconstateerd in 20% en 24% van de patiënten behandeld met 6 of 12 mg/kg/u remimazolam, vergeleken met 49.3% van de patiënten die propofol toegediend kregen. De werking van remimazolam treedt iets later in dan bij propofol. De verwachting is daarnaast dat remimazolam de concurrentie aan zal gaan met midazolam. Twee fase III studies lieten zien dat remimazolam effectief is in het sederen van patienten die een colonoscopie of bronchoscopie ondergingen. In de eerste studie, waaraan 461 patiënten deelnamen, was de colonoscopie succesvol zonder dat een aanzienlijk aantal herhalingen of een alternatief sedatiemiddel nodig was bij ongeveer 91% (272 van de 298) van de patiënten die remimazolam kregen. Dit in vergelijking met 2% (1 op 60) van de patiënten die een placebo kregen en 25% (26 op 103) van de patiënten die midazolam, een ander sedatiemiddel, kregen. In de tweede studie, waarbij 446 patiënten een bronchoscopie ondergingen, waren deze cijfers 81% (250 van de 310) met remimazolam, 5% (3 van de 63) met placebo en 33% (24 van de 73) met midazolam. In beide studies begon het sedatieve effect van remimazolam binnen enkele minuten en verdween het ook in korte tijd.
Behandelduur eenmalig
Dosis per toediening afhankelijk van de duur van de procedure
Bronnen SmPC: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/byfavo

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen Expertopinie; Fabrikant
Aanvullende opmerkingen Het patiëntvolume zal afhankelijk zijn van de plaatsbepaling. De vergelijkende behandeling in de studie (placebo/ midazolam) wordt op zeer zeer grote schaal intramuraal ingezet met tienduizenden gebruikers per jaar. Het potentiële patiëntvolume is erg groot indien remimazolam geschikt blijkt voor langdurige sedatie. Het is ook mogelijk dat procedures normaal gesproken uitgevoerd met propofol, straks gedaan gaan worden met remimazolam (ondanks ontbrekende vergelijkende studies).

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 21,00
Bronnen https://www.z-index.nl/
Aanvullende opmerkingen Vergelijkende behandeling in de studie: placebo/ midazolam. Prijs per patiënt per jaar. Vanwege de brede indicatie binnen alle procedures waarbij sedatie gewenst is, zou het mogelijk ook ingezet kunnen worden bij procedures die nu met propofol gedaan worden. Er is tot op heden geen vergelijkende studie gedaan met remimazolam t.o.v. propofol. Bij langere procedures kan het gebruik oplopen.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Aanvullende opmerkingen Alle fase 3 studies hebben betrekking op procedurele sedatie.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.