Reparixin

Stofnaam

Reparixin

Domein

Stofwisseling en Endocrinologie

Reden van opname in Horizonscan

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Diabetes

Uitgebreide indicatie
Type 1 diabetes mellitus; prevention of delayed graft function after pancreatic islet transplantation (IAT)

1. Product

Fabrikant

Dompé

Werkingsmechanisme

Receptorantagonist

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Expertisecentrum

LUMC

Aanvullende opmerkingen
Bij een eilandjes transplantatie kan een forse inflammatoire reactie optreden, anti-inflammatoire middelen kunnen een belangrijke rol kunnen spelen bij de bescherming van de eilandjes en dus preventie van achteruitgang in functie. Reparixin blokkeert de activiteit van de CXCL8 chemokine.

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Datum indiening

2019

Verwachte registratie

2020

Weesgeneesmiddel

Ja

Fase registratie

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
Fase III studie afgerond in januari 2018.

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Therapeutische waarde

Nog geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

In afwachting van de publicatie van de studieresultaten.

Behandelduur

Gemiddeld 7 dag/dagen

Bronnen
NCT01817959; NCT01967888
Aanvullende opmerkingen
Continue IV infusie gedurende 7 dagen voorafgaand (ongeveer 6-18 uur) aan ieder pancreaseilandinfusie.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

5 - 8

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
EMA; Diabetes Fonds
Aanvullende opmerkingen
De EMA schat in dat ongeveer 0,02:10.000 inwoners van de EU in aanmerking komen voor reparixin. Voor Nederland zou dit ongeveer 30 patiënten bedragen. Volgens het Diabetes Fonds vinden er sinds 2007 bij ongeveer 5 tot 8 mensen per jaar eilandjestransplataties plaats in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)

Ja

Indicatieuitbreidingen

Momenteel lopen er verschillende fase II studies voor het gebruik van Reparixin bij andere orgaantransplantaties en gemetastaseerd borstkanker.

Bronnen
Clinicaltrials.gov

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.