Reparixin

Werkzame stof Reparixin
Domein Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Diabetes
Uitgebreide indicatie Type 1 diabetes mellitus; prevention of delayed graft function after pancreatic islet transplantation (IAT)

Product

Fabrikant Dompé
Werkingsmechanisme Receptorantagonist
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Expertisecentrum LUMC
Aanvullende opmerkingen Bij een eilandjes transplantatie kan een forse inflammatoire reactie optreden, anti-inflammatoire middelen kunnen een belangrijke rol kunnen spelen bij de bescherming van de eilandjes en dus preventie van achteruitgang in functie. Reparixin blokkeert de activiteit van de CXCL8 chemokine.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2020
Verwachte registratie 2021
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Fase 3 studie afgerond in januari 2018.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing In afwachting van de publicatie van de studieresultaten.
Behandelduur Gemiddeld 7 dag/dagen
Bronnen NCT01817959; NCT01967888
Aanvullende opmerkingen Continue IV infusie gedurende 7 dagen voorafgaand (ongeveer 6-18 uur) aan ieder pancreaseilandinfusie.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

5 - 8

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen EMA; Diabetes Fonds
Aanvullende opmerkingen De EMA schat in dat ongeveer 0,02:10.000 inwoners vanuit Europa in aanmerking komen voor reparixin. Voor Nederland zou dit ongeveer 30 patiënten bedragen. Volgens het Diabetes Fonds vinden er sinds 2007 bij ongeveer 5 tot 8 mensen per jaar eilandjestransplantaties plaats in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Momenteel lopen er verschillende fase2 studies voor het gebruik van reparixin bij andere orgaantransplantaties en gemetastaseerd borstkanker.
Bronnen Clinicaltrials.gov

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.