Rezafungin

Werkzame stof
Rezafungin
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Overige infectieziekten overig
Uitgebreide indicatie
Patients With Candidemia and/or Invasive Candidiasis

1. Product

Merknaam
Biafungin
Fabrikant
Cidara
Werkingsmechanisme
Enzymremmer
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Glucan synthase inhibitors

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
2020
Verwachte registratie
2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Datum indiening en verwachte registratie op basis van estimated primary completion datum in september 2020.

3. Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Verwacht wordt dat er zeker een plek is in de poliklinische setting.
Behandelduur
Gemiddeld 3 week/weken
Toedieningsfrequentie
1 maal per week
Dosis per toediening
200 mg
Bronnen
NCT03667690

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

10 - 50

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Hanemaaijer et al. Ned Tijdschr Med Microbiol 2016; 24 nr. 1
Aanvullende opmerkingen
In Europa betreft de incidentie van invasieve candidiasis ongeveer 1-11 per 100.000 inwoners. Voor Nederland zou dit ongeveer 170-1.870 gevallen betreffen. De verwachting is dat enkele tientallen patiënten daadwerkelijk in aanmerking komen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.