Uitgebreide indicatie Indicated for UC (collitis ulcerosa) with demonstrated intolerance or inadequate response to conven
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 2.687.700,00
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Risankizumab
Domein Chronische immuunziekten
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Darmziekten
Uitgebreide indicatie Indicated for UC (collitis ulcerosa) with demonstrated intolerance or inadequate response to conventional therapy and tofacitinib (not a biologic) and one or more biologic therapies.
Merknaam Skyrizi
Fabrikant Abbvie
Portfoliohouder Abbvie
Werkingsmechanisme Interleukineremmer
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2023
Verwachte registratie 2024
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Klinische studies

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties o.a. Tofacitinib
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 1 maal per 8 weken
Dosis per toediening 600 mg inductietherapie en 180 of 360 mg onderhoudstherapie
Bronnen NCT03398148

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

150

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Declaratiedata
Aanvullende opmerkingen In 2021 waren er 481 patiënten die tofacitinib kregen. Dit zijn de mensen die mogelijk in aanmerking komen voor gebruik van risankizumab. In de praktijk zullen alleen de mensen worden overgezet die falen op tofacitinib en zal het patiëntvolumen dus lager uitkomen. Ongeveer 150 patiënten hebben voor óf na tofacitinib nog een biological gekregen. Deze groep komt in aanmerking voor behandeling met risankizumab.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 15.028,00 - 20.808,00
Bronnen Fabrikant
Aanvullende opmerkingen AIP van €2.312 per dosis. Dit geldt zowel voor de 600 mg i.v. dosering als de 360 mg subcutane onderhoudstherapie. In jaar 1 zijn er 9 doseringen en in jaar 2 en verder 6,5 doseringen per jaar.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

2.687.700,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.