Uitgebreide indicatie Skyrizi is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met matig tot ernstig actieve zi
Therapeutische waarde Mogelijk gelijke waarde
Totale kosten 27.611.638,00
Registratiefase Geregistreerd en vergoed

Product

Werkzame stof Risankizumab
Domein Chronische immuunziekten
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Darmziekten
Uitgebreide indicatie Skyrizi is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn die onvoldoende hebben gereageerd op, niet meer reageren op of intolerant waren voor conventionele behandeling of een biologische behandeling.
Merknaam Skyrizi
Fabrikant Abbvie
Portfoliohouder Abbvie
Werkingsmechanisme Interleukineremmer
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
ATMP Nee
Indieningsdatum Januari 2022
Verwachte registratie November 2022
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP opinie september 2022. Geregistreerd op 21 november 2022.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Anti-tnf, ustekinumab, vedolizumab.
Therapeutische waarde

Mogelijk gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing De verwachting is dat dit geneesmiddel mogelijk ustekinumab zal verdringen (een iets minder specifieke IL12/23-remmer), die nu veelal wordt ingezet na falen van anti-TNF. Bij psoriasis is het specifiek remmen van enkel IL-23 effectiever gebleken dan IL12/23. Het veiligheidsprofiel van dit geneesmiddel is positief.
Behandelduur doorlopend
Toedieningsfrequentie 1 maal per 8 weken
Dosis per toediening 600 mg inductietherapie en 360 mg onderhoudstherapie
Bronnen ADVANCE: NCT03105128; MOTIVATE: NCT03104413, FORTIFY: NCT03105102; Lluís Puig. The role of IL 23 in the treatment of psoriasis. Epub 2017 Feb 20.; Ferrante et al; Lancet 2022; doi: 10.1016/S0140-6736(22)00466-4
Aanvullende opmerkingen De aanbevolen dosering is 600mg, toegediend via intraveneuze infusie in week 0, week 4 en week 8, en daarna 360mg, toegediend via subcutane injectie in week 12 en vervolgens eenmaal per 8 weken. Als een patiënt na 24 weken behandeling niet gereageerd heeft, dient stopzetten van de therapie te worden overwogen.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 1.541

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen (1) UMC Maastricht; (2) Crohn-colitis.nl; (3) Expert opinie; (4) Engel et al 2019 Digestive and Liver Disease; (5) Zingone et al 2020 Ther Adv in Gastroenterol
Aanvullende opmerkingen Er zijn momenteel in Nederland ruim 90.000 mensen met een chronische darmontsteking (1). Hiervan heeft iets minder dan de helft de ziekte van Crohn (2). In 2021 werd ustekinumab aan iets minder dan 2.000 patiënten met Crohn voorgeschreven en vedolizumab aan bijna 1500 patiënten (3). Upadacitnib zal naar verwachting met name ingezet worden bij patiënten waar behandeling met biologicals niet aanslaat. Uit onderzoek blijkt dat na 52 weken behandeling het aantal falers op beide producten zo'n 49% bedraagt (4,5). Het maximale aantal patiënten wordt daarom ingeschat op 1.541.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 15.028,00 - 20.808,00
Bronnen Fabrikant
Aanvullende opmerkingen AIP van €2.312 per dosis. Dit geldt zowel voor de 600mg intraveneuze dosering als de 360mg subcutane onderhoudstherapie. In jaar 1 zijn er 9 doseringen en in jaar 2 en verder 6,5 doseringen per jaar.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

27.611.638,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen Fabrikant

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.