Uitgebreide indicatie

Treatment of severe alopecia areata in adults and adolescents 12 years of age and older

Therapeutische waarde

Mogelijk gelijke waarde

Totale kosten

7.153.317,00

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof

Ritlecitinib

Domein

Chronische immuunziekten

Reden van opname

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Chronische immuunziekten, overig

Uitgebreide indicatie

Treatment of severe alopecia areata in adults and adolescents 12 years of age and older

Fabrikant

Pfizer

Portfoliohouder

Pfizer

Werkingsmechanisme

JAK tyrosine kinaseremmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Tablet

Bekostigingskader

Extramuraal (GVS)

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

ATMP

Nee

Indieningsdatum

Juli 2022

Verwachte registratie

November 2023

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Systemische corticosteroïden, intralesionale corticosteroïden, lokaal ciclosporine, lokaal schildklierhormoon, fotodynamische therapie, immunotherapie en lokaal minoxidil​ (NHG/NVDV richtlijn) ook baricitnib is recent geregistreerd voor deze indicatie.

Therapeutische waarde

Mogelijk gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

De resultaten van de fase 3 hebben veiligheid aangetoond. Ook baricitnib is recent op de markt gekomen, hier wordt een gelijke waarde mee verwacht. Deze twee middelen zullen de markt gaan verdelen.

Toedieningsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

50 mg

Bronnen
ALLEGRO (NCT04006457)
Aanvullende opmerkingen
Behandelduur: in studie wordt voor 48 weken behandeld, inclusie in een longterm extensiestudie is mogelijk. De uiteindelijke behandelduur is onbekend.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

673

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
CBS(1); Meta-analysis Lee et al. 2020 (2); Volksgezondheidenzorg.info (3); Expertopinie (4);
Aanvullende opmerkingen
In de meeste gevallen herstelt de haargroei vanzelf binnen enkele maanden tot jaren. Dit betekent dat er een ‘wait & see policy‘ (3 tot 6 maanden) is (NHG-standaard). Na zes maanden volgt verwijzing naar dermatologie, die doen diagnostiek (met name uitsluiten andere auto-immuun ziekten zoals M. Hashimoto (schildklier), vitiligo, allergie, maar ook onderscheid met alopecia androgenetica). In de studies zijn alleen patiënten boven de 18 jaar geïncludeerd. Patiënten boven de 75 zullen over het algemeen niet behandeld worden. Jaarlijkse incidentie Alopecia Areata is 2,5% = 4.318 patiënten (huidige populatie = 17.487.491 (1). incidence during life time = 2% (2); gemiddelde levensverwachting = 81 jaar (3). Gemiddeld 35% komt in aanmerking voor behandeling (na geen spontane verbetering binnen 6-12 maanden) = 1.511 patiënten. 1% heeft een JAKi-contra-indicatie = 1.496 patiënten. Voor de behandeling zullen in principe alleen patiënten tussen 18-75 jaar in aanmerking komen = 1.122 patiënten. Alleen patiënten met ‘ernstige’ en ‘zeer ernstige’ symptomen zullen waarschijnlijk voor behandeling in aanmerking komen = 673 patiënten (60%) (4). Het is nog de vraag hoe de uiteindelijk behandelrichtlijn eruit zal komen te zien. De toepassing van het geneesmiddel vanaf een bepaalde gradatie van ziekte of ziekteduur zal het patiëntvolume beïnvloeden. Behandeling zal met name plaatsvinden bij grote psychische last.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

10.629,00

Bronnen
Fabrikant; G-standaard 2022 baricitinib;
Aanvullende opmerkingen
De prijs is nog niet vastgesteld. De prijsstelling zal niet vóór het vierde kwartaal van 2023 beschikbaar zijn. Daarbij zal rekening worden gehouden met de prijzen van andere beschikbare behandelingen voor Alopecia Areata. Indien de prijs vergelijkbaar is met concurrent baricitinib wordt een prijs van €10.629 per patiënt per jaar verwacht.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

7.153.317,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.