Rituximab

Werkzame stof
Rituximab
Domein
Chronische immuunziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Hart- en vaatziekten
Uitgebreide indicatie
Extension of indication to include the treatment of paediatric patients (aged ≥ 2 to <18 years old) with active polyangiitis (Wegener’s) (GPA) and microscopic polyangiitis (MPA).

1. Product

Merknaam
MabThera
Fabrikant
Roche
Werkingsmechanisme
Immunosuppressie
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Monoklonaal antlichaam gericht tegen CD20

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Februari 2019
Verwachte registratie
Februari 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Cyclofosfamide en prednison
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Mogelijk voordeel ten opzichte van alternatieven vanwege bijwerking op groeiontwikkeling van huidige behandelingen.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
1 maal per 4 maanden
Dosis per toediening
1 g
Bronnen
NCT01697267

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

31 - 61

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Cartin-Ceba et al. Curr Rheumatol Rep. 2012 Dec;14(6):481-93 CBS bevolkingsstatistieken 2017
Aanvullende opmerkingen
De incidentie van ANCA-associated vasculitis (granulomatose met polyangiitis (GPA), microscopische polyangiitis (MPA) en eosinophiele granulomatose met polyangiitis (EGPA)) wordt wereld wijd ingeschat op 10-20 gevallen per miljoen inwoners. Voor Nederland zou dit een aantal van 170-340 per jaar betekenen. De populatie ≥2 tot <18 beslaat 18% van de totale bevolking. Bij een vergelijkbare verdeling van deze indicatie zou dit 31-61 patiënten betekenen. De werkgroep geeft aan enkele tientallen patiënten te verwachten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
10.000
Bronnen
Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
Per jaar wordt er per patiënt 4 g rituximab gebruikt. Dit komt neer op een bedrag van €10.042,86

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

460.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Pamphigus vulgaris
Bronnen
EMA

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.