Extended indication MabThera, in combination with glucocorticoids, is indicated for the induction of remission in paedia
Therapeutic value No judgement
Total cost 460,000.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Rituximab
Domain Chronic immune diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Cardiovascular diseases
Extended indication MabThera, in combination with glucocorticoids, is indicated for the induction of remission in paediatric patients (aged ≥2 to <18 years old) with severe, active GPA (Wegener’s) and MPA.
Proprietary name MabThera
Manufacturer Roche
Mechanism of action Immunosuppression
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Intravenous drip
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Monoklonaal antlichaam gericht tegen CD20

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date February 2019
Expected Registration April 2020
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Positieve CHMP-opinie in januari 2020. Geregistreerd in april 2020.

Therapeutic value

Current treatment options Cyclofosfamide en prednison
Therapeutic value No judgement
Substantiation Mogelijk voordeel ten opzichte van alternatieven vanwege bijwerking op groeiontwikkeling van huidige behandelingen.
Frequency of administration 1 times every 4 months
Dosage per administration 1 g
References NCT01697267

Expected patient volume per year

Patient volume

31 - 61

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Cartin-Ceba et al. Curr Rheumatol Rep. 2012 Dec;14(6):481-93 CBS bevolkingsstatistieken 2017
Additional comments De incidentie van ANCA-associated vasculitis (granulomatose met polyangiitis (GPA), microscopische polyangiitis (MPA) en eosinophiele granulomatose met polyangiitis (EGPA)) wordt wereld wijd ingeschat op 10-20 gevallen per miljoen inwoners. Voor Nederland zou dit een aantal van 170-340 per jaar betekenen. De populatie ≥2 tot <18 beslaat 18% van de totale bevolking. Bij een vergelijkbare verdeling van deze indicatie zou dit 31-61 patiënten betekenen. De werkgroep geeft aan enkele tientallen patiënten te verwachten.

Expected cost per patient per year

Cost 10,000.00
References Medicijnkosten.nl
Additional comments Per jaar wordt er per patiënt 4 g rituximab gebruikt. Dit komt neer op een bedrag van €10.042,86

Potential total cost per year

Total cost

460,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Pamphigus vulgaris
References EMA

Other information

There is currently no futher information available.