Rituximab

Werkzame stof

Rituximab

Domein

Chronische immuunziekten

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Indicatieuitbreiding IND

Hoofdindicatie

Huidziekten

Uitgebreide indicatie
Moderate to severe pemphigus vulgaris (PV)

1. Product

Merknaam

MabThera

Fabrikant

Roche

Werkingsmechanisme

Immunosuppressie

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Expertisecentrum

UMC Groningen

Aanvullende opmerkingen
Monoklonaal antlichaam gericht tegen CD20

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

Februari 2018

Verwachte registratie

Maart 2019

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Geregistreerd en vergoed

Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie in januari 2019. Geregistreerd in maart 2019.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Corticosteroïden, immunosuppressiva

Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Bij pemphigus patiënten is rituximab + kortdurend prednisolon vergeleken met standaard hoge dosis prednisolon behandeling (Joly et al Lancet). In de rituximab groep is een hoog percentage van response aangetoond: 89% complete remissie en de groep met de hoge dosis prednisolon 34% complete remissie. Verder er waren significant meer bijwerkingen in de hoge dosis prednisolon groep (diabetes en endocrinopathies, etc). Dat betekend, dat rituximab in combinatie met kortdurend prednisole effectiever is, dan hoge dosis prednisolon monotherapie. Daarnaast bleek rituximab relatief veilig. Dus rituximab wordt nu als 1ste lijn behandeling voor pemphigus beschouwd.

Behandelduur

Gemiddeld 1 jaar/jaren

Toedingsfrequentie

4 maal per jaar

Dosis per toediening

eerste 2 keer 1000 mg, daarna herhaling van 500 mg bij 6 (d181) en 12 maanden (d365)

Bronnen
NCT02383589; EU Richtlijn:
Hertl M et al J Eur Acabd Dermatol Venereol 2015 29(3):405-14;
Joly P et al Lancet. 2017 may 20; 389(10083): 2031-2040.
Aanvullende opmerkingen
Toediening op dagen 1, 15, 181 en 365

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

25 - 163

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
mens-en-gezondheid.infonu.nl
Aanvullende opmerkingen
De incidentie van PV wordt in Nederland geschat op 0,5 tot 3,2 gevallen per 100.000 inwoners. In totaal bedraagt dit 85-544 patiënten. Niet alle patiënten zullen rituximab nodig hebben. Onbekend welk deel rituximab nodig heeft. De inschatting is minder dan 30%: 25 - 163 patienten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

7.500

Bronnen
Medicijnkosten.nl; NCT02383589
Aanvullende opmerkingen
Per jaar wordt er per patiënt 3 g rituximab gebruikt. Dit komt neer op een bedrag van €7532.1

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

705.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Polyangiitis (Wegener's) (GPA) and microscopic polyangiitis (MPA)

Bronnen
EMA

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.