Uitgebreide indicatie Treatment of venous thromboembolism (VTE) and prevention of VTE recurrence in children and adolescen
Therapeutische waarde Geen oordeel
Totale kosten 72.134,40
Registratiefase Positieve CHMP-opinie

Product

Werkzame stof Rivaroxaban
Domein Cardiovasculaire aandoeningen
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Antitrombotische medicatie
Uitgebreide indicatie Treatment of venous thromboembolism (VTE) and prevention of VTE recurrence in children and adolescents aged less than 18 years and weighing from 30 kg to 50 kg after at least 5 days of initial parenteral anticoagulation treatment.
Merknaam Xarelto
Fabrikant Bayer
Werkingsmechanisme Antistollingsfactor
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Suspensie voor oraal gebruik
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Factor Xa remmer

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Januari 2020
Verwachte registratie Januari 2021
Registratiefase Positieve CHMP-opinie
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP-opinie in november 2020.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Op basis van recente publicatie is rivaroxaban vergelijkbaar met andere antistolling bij kinderen met VTE. Er wordt ingeschat, door de werkgroep, dat net als bij volwassenen er een verschuiving naar het gebruik van rivaroxaban zal plaatsvinden ten koste van VKA zodra de registraties rond zijn.
Dosis per toediening 20 mg
Bronnen NCT02234843; 31699660, Lancet Haematol . 2020 Jan;7(1):e18-e27.
Aanvullende opmerkingen Age and body weight-adjusted dosing equivalent to 20 mg rivaroxaban in adults, once daily, twice daily or three times daily, as oral suspension.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

160

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Schatting op basis van een geraadpleegde expert
Aanvullende opmerkingen Op dit moment lopen er ongeveer 300 kinderen bij de trombosedienst. Een deel hiervan wordt acuut behandeld (3-6 maanden) en ongeveer 30% is chronisch. Op basis van internationale literatuur en de Nederlandse inwoners per leeftijdscategorie wordt verwacht dat er zo'n 160 patiënten per jaar in aanmerking komen voor deze behandeling.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 450,84
Bronnen medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen XARELTO, TABLET 20 mg kost €2,21 per dag. 20 mg is de maximale dosering die een kind per dag zal krijgen. In 70% van de gevallen is de gemiddelde behandelduur 3-6 maanden. In de overige 30% wordt chronische behandelduur voorzien. €2,21 * 135 dagen = €298,35 (*0,7) + €2,21 * 365 dagen = €806,65 (*0,3) = 450.84

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

72.134,40

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Peripheral arterial disorders
Bronnen adisinsight
Aanvullende opmerkingen Lopende fase 3 studie

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.