Rivoceranib

Werkzame stof
Rivoceranib
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Maagkanker
Uitgebreide indicatie
Behandeling van vergevorderde of gemetastaseerd maagkanker 3L

1. Product

Fabrikant
LSK BioPharma
Werkingsmechanisme
Tyrosine kinase remmer
Toedieningsweg
Oraal
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
2020
Verwachte registratie
2021
Weesgeneesmiddel
Ja
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Fase 3 studie inmiddels afgerond.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Capecitabine, en in de toekomst trifluridine / tipiracil
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Bronnen
NCT03042611

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 78

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
IKNL; expertopinie
Aanvullende opmerkingen
Ongeveer 70 patiënten wordt behandeld in de 2e lijn voor gemetastaseerd adenocarcinoom van de maag of gastro-oesofageale overgang. Het aantal patiënten met een slokdarmcarcinoom die in de tweede lijn worden behandeld bedraagt ongeveer 60. In totaal zijn dit dus 130 patiënten. De inschatting is dat hiervan maximaal 60% een derde lijns behandeling krijgt (78 patiënten).

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Liver cancer; Non-small cell lung cancer; Ovarian cancer
Bronnen
AdisInsight
Aanvullende opmerkingen
De verwachting is echter niet dat deze indicatieuitbreidingen binnen 2 jaar zullen plaatsvinden.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.