Uitgebreide indicatie Behandeling van vergevorderde of gemetastaseerd maagkanker 3L.
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Registratiefase Klinische studies

Product

Werkzame stof Rivoceranib
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Maagkanker
Uitgebreide indicatie Behandeling van vergevorderde of gemetastaseerd maagkanker 3L.
Fabrikant LSK BioPharma
Werkingsmechanisme Tyrosine kinase remmer
Toedieningsweg Oraal
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum 2021
Verwachte registratie 2022
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Klinische studies
Aanvullende opmerkingen Fase 3 studie inmiddels afgerond.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Capecitabine, en in de toekomst trifluridine / tipiracil
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Bronnen NCT03042611

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 78

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen IKNL; expertopinie
Aanvullende opmerkingen Ongeveer 70 patiënten wordt behandeld in de 2e tweedelijn voor gemetastaseerd adenocarcinoom van de maag of gastro-oesofageale overgang. Het aantal patiënten met een slokdarmcarcinoom die in de tweede lijn worden behandeld bedraagt ongeveer 60. In totaal zijn dit dus 130 patiënten. De inschatting is dat hiervan maximaal 60% een derdelijns behandeling krijgt (78 patiënten).

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Liver cancer; Non-small cell lung cancer; Ovarian cancer
Bronnen AdisInsight
Aanvullende opmerkingen De verwachting is echter niet dat deze indicatieuitbreidingen binnen 2 jaar zullen plaatsvinden.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.